ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна                              

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

НОВИНИ

 

ЗА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА  ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Класиране Програма

СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИЖЕНИЯ ПО  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Директорът на Първа езикова гимназия Веселин Василев връчи на Катерина Пламенова (9.б) грамота за класиране на трето място на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език, чийто финален кръг се проведе в гр. Сливен на 11.11.2017 г. За постигнатите отлични резултати Катерина ще получава едногодишна стипендия съгласно Наредбата за закрила на деца и младежи с изявени дарби на МС на Република България.


ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ
УСПЕШНО И ЗАРЕЖДАЩО С ОПТИМИЗЪМ НАЧАЛО

В изпълнената с усмивки и радост от отлично свършена работа спортна зала на Първа езикова гимназия на  24.11.2017 г. бяха връчени сертификатите на екипите  от деветокласници  в английските паралелки  по първия проект на иновативното обучение "Митовете на нашето време".  С аплодисменти бяха приветствани всички ученически екипи  с имена на герои от старогръцката митология. В обръщението си към присъстващите зам.-директорът и координатор на проектите г-н Ангел Митев отбеляза: "Трябва да бъдете горди със себе си и с постигнатото. Разбрахте, че да се работи в екип, е предизвикателство, споделена отговорност, но и вяра, че можеш да разчиташ на другите – както на съученици, така и на учителите като партньори в обща работа". Заредени с оптимизъм, подкрепени от одобрението на своите родители  и  насърчавани от своите учители да вярват повече в себе си, деветокласниците с нетърпение очакват следващите проектни задачи, за да докажат своите знания и креативност в едно "Училище на бъдещето". Галерия!


ЕДНА ГОДИНА КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА“

СПОРТ

Осмият международен турнир по художествена гимнастика „Диляна къп" се проведе на 11 - 12 ноември 2017 г. в гр. Пазарджик. В състезанието участва Михаела Архондиева (11. ж) от КХГ „Грация“, която завоюва златни медали в многобоя и на лента и бронзов медал на обръч в международното класиране.


ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

На 11.11.2017 г. в гр. Сливен се проведе заключителният кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език. Участниците във финалния етап се състезаваха в две възрастови групи - I група (6. – 8. клас) и II група (9. – 11. клас). Състезанието включваше предварително подготвена реч на тема „Correction does much, but encouragement does more” и свободен разговор с тричленното национално жури. Град Варна бе представен от по един участник във всяка група - възпитаничките на Първа езикова гимназия Тони Момчилова (8. б) и Катерина Пламенова (9. б). В I група от 18 класирани ученици от 17 области Тони Момчилова зае четвърто място. Във II група от 21 класирани ученици от 20 области Катерина Пламенова зае престижното трето място.


Обогатяване на музейната сбирка

Ръководството на Първа езикова гимназия се обръща с молба към бивши и настоящи ученици и преподаватели, разполагащи със снимков материал за историята на училището (класа), да го предоставят за архивите и обогатяването на музейната сбирка.


 

 

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОТ 04.12.2017 г.
1 7:30 - 8:10
2 8:20 - 9:00
3 9:10 - 9:50
4 10:10 - 10:50
5 11:00 - 11:40
6 11:45 - 12:25
7 12:30 - 13:10

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ОТКРИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР

Първа езикова гимназия откри официално своя Езиков център „Първа“, изграден със средства от спечелен конкурс „Училища на бъдещето“ на фондация „Америка за България“, както и от съфинансиране.
На събитието присъстваха кмета на Варна Иван Портних,  Ирена Радева от Регионалното управление на образованието - Варна, Елена Кенарова - дирекция „Образование и младежки дейности" към Община Варна, Юлияна Боева - председател на обществения съвет, Даниела Инджева - председател на училищното настоятелство, директорът на МГ "Д-р Петър Берон" Павлин Петков, учители и ученици.
Езиковият център включва седем реновирани класни стаи, малка зала за презентиране и фоайе за срещи и обмен на идеи. Стаите са снабдени с модулни мебели и са оборудвани с мултитъч дисплеи. В цялото училище е изградена високоскоростна wi-fi мрежа. За учителите и учениците са осигурени лаптопи, като ученическите лаптопи се съхраняват, зареждат и пренасят  чрез съвременни подвижни устройства  ЗарядBox.
Езиковият център създава отлични условия за иновативната дейност в Първа езикова гимназия, като трансформираната учебна среда подпомага въвеждането на нови методи на преподаване от учебната 2017/2018 г. Галерия!


„ТВОЯТ ЧАС“

Първа езикова гимназия активно участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“)“ – Фаза 1.
В Първа езикова гимназия има сформирани 24 групи за занимания по интереси, в които са включени 280 ученици.
Повече информация за проекта можете да получите на следния интернет адрес: http://tvoiatchas.mon.bg/


*****

Първа езикова гимназия е с езиков профил от 1965 г. Тя е наследник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. Стотици наши възпитаници са сред авангарда на българския политически, стопански и духовен елит. Десетки от тях представят достойно града ни и България по всички кътчета на земното кълбо. В училището се приемат ежегодно след положени изпити 234-ма ученици: 5 паралелки с основен профил „Английски език" и 4 паралелки с основен профил „Немски език". Първа езикова гимназия е с водещо значение в региона и е сред най-желаните училища в страната.
Варна се гордее със своята Първа езикова гимназия.

*****

От 2009 г. Първа езикова гимназия е изпитен център на Edexcel - най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език Pearson Test of English - General/Pearson Test of English - Young Learners. Първа езикова гимназия е единственото средно училище в областта, на което е оказана тази чест. Центърът осигурява регистрация и провеждане на изпитите.

*****

От 1995 г. Първа езикова гимназия е четвъртият в страната немски езиков център. Всички участници в проекта DSD през изминали години блестящо защитиха правото на немска езикова диплома.

*****

В Първа езикова гимназия е създаден спортен клуб „Първа”, в който се развиват следните спортове: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, плуване, тенис на маса и шах.

*****

Първа езикова гимназия търси спомоществуватели за финансово подпомагане на училището и подобряване на материалната база.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

За униформите

Фирма "БОНИТА СТИЛ" ЕООД изработва униформите на Първа езикова гимназия. Можете да закупите облеклата от фирмения магазин на ул. "Македония" №72 - "МАГАЗИН ЗА ДЕТЕТО".

Работно време:
понеделник - петък: 10:00 - 18:00 часа
събота: 10:00 - 14:00 часа
Лице за контакт:
Радка Стефанова
тел.: 0896 690636; 0882 037267

Правилник на Първа езикова гимназия
(приет на заседание на Педагогическия съвет на Първа езикова гимназия - Варна - Протокол №1/8.09.2016 г и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 4/2.ХІІ. 2016 г..)

Актуализация на правилника на Първа езикова гимназия (приет на заседание на Педагогическия съвет на Първа езикова гимназия на 10.11.2017 г.)


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция


Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


Класни ръководители | Класни стаи | График ваканции | Родителски срещи

График на консултациите с ученици и втори час на класа
График класни и контролни работи: 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас |12. клас
График на изпитите за самостоятелна форма на обучение - 10 клас

Спортен календар

Химн на "Св. св. Кирил и Методий"

 

 

 

 

     
 

Начало | Новини | Ученици | Учители |Училищно настоятелство | Галерия| Правилник | Контакти
© 2004 - 2017 Първа езикова гимназия - гр. Варна