ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна                              

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

НОВИНИ

 

ЗА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ


НА ДОБЪР ЧАС ПРЕЗ НОВАТА 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА!

ВАЖНО!!!
Учебници за 2017-2018 учебна година

ВИПУСК 2017

Първа езикова гимназия - Варна - изпрати поредния си випуск завършили и успешно дипломирали се свои възпитаници.

Ръководството на училището и целият преподавателски състав с удовлетворение отбелязват, че за поредна година резултатите на абитуриентите през курса на обучението им и след положените държавни зрелостни изпити нареждат Първа езикова гимназия сред най-успешните средни училища в страната .

Общ брой на явилите се ученици - 231, всички положили успешно задължителните изпити :

- държавен зрелостен изпит по български език и литература - среден успех много добър 5,41 и единадесето място в страната, на по-малко от 0,01 от десетия;

- държавен зрелостен изпит - предмет по избор - среден успех много добър 5,73 и четвърто място в страната.

Сред училищата в страната с над 200 випускници по успех по двата държавни изпита, както и по всеки от тях поотделно, Първа езикова гимназия е в призовата тройка.

Броят на учениците, постигнали отлична оценка /5,50 и повече/:

- по български език е 130 - 56,28%, от които 2 оценки 6,00;

- по втория задължителен изпит -212 - 91,78%, от които 51 са с оценка 6,00;

С отлични оценки и по двата предмета са 128 ученици - 55,41%.

Двама ученици са с по две максимални оценки /6,00 / -

- Елеонора Звездинова Стоилкова - 12.Ж клас и

- Борис Валентинов Савов - 12.И .

Средният успех от дипломите на завършилите випускници е отличен /5,59/. Този резултат е много близък до резултата от текущия успех на завършващите ученици /разликата е по-малка от 0,3/ - факт, който показва висок професионализъм, задълбоченост и принципност от страна на учителите при преподаването на учебния материал и последователност и упоритост при усвояването му от страна на учениците през целия курс на тяхното обучение.

Учениците от випуска показаха високи резултати, съизмерващи ги с най-добрите в страната, не само в класно-урочната работа, а и в многобройни състезания, конкурси и олимпиади на национално и международно равнище. Не е възможно да бъдат изброени постиженията на всички ученици през целия курс на обучение, затова ще отбележим само някои от последната година:

- Александра Петкова и колектив от 12.Г клас - лауреат на заключителния кръг на Национална олимпиада по гражданско образование за средношколци - 2017г., Благоевград;

- Траяна Карамихалева - 12.Б - лауреат на Националната олимпиада по английски език;

- Инна Стоянова - 12.Ж - нееднократен призьор на Националната олимпиада по немски език, първенец и лауреат за 2017г., победител в Националния конкурс за авторски художествен текст на немски език „Този безкраен свят“ - 2017г.;

- Екатерина Колева - 12.И - нееднократен призьор на Националната олимпиада по немски език, лауреат за 2017г., двукратен носител на стипендията „Николай Иванов“ за постижения в областта на хуманитаристиката, нееднократен призьор в Националния конкурс за авторски художествен текст на немско език „Този безкраен свят“ - 2017г.;

- Теодор Трендафилов - 12.Б - водещ състезател по баскетбол, нееднократен призьор на регионални и национални шампионати за средношколци , вкл. и през 2017г.;

- Виана Пешкова - 12.Ж - водеща състезателка в гимназиалния отбор по баскетбол - републикански шампион за 2017г….

… и много, много други.

Макар че посочените резултати не изчерпват постиженията на завършилите зрелостници от випуск 2017, те показват, че Първа езикова гимназия продължава непрекъсваната през всичките години на нейното съществуване традиция да бъде водещото учебно заведение в средното образование в града ни и да присъства устойчиво сред най-успешните училища в страната.

На добър час , към бъдещи успехи и удовлетворение от реализацията си, уважаеми абитуриенти от випуск 2017 на Първа езикова гимназия - Варна! Галерия!


Обогатяване на музейната сбирка

Ръководството на Първа езикова гимназия се обръща с молба към бивши и настоящи ученици и преподаватели, разполагащи със снимков материал за историята на училището (класа), да го предоставят за архивите и обогатяването на музейната сбирка.


 

 

„ТВОЯТ ЧАС“

Първа езикова гимназия активно участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“)“ – Фаза 1.
В Първа езикова гимназия има сформирани 24 групи за занимания по интереси, в които са включени 280 ученици.
Повече информация за проекта можете да получите на следния интернет адрес: http://tvoiatchas.mon.bg/

*****

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО
Проектът на Първа езикова гимназия – Езиков център „Първа“ в конкурса „Училища на бъдещето“ на  Фондация „Америка за България" впечатли журито с изключително високото качество на заложените идеи и получи финансиране в размер на 195 000 лева за трансформация на учебната среда и използването на съвременни образователни методи и технологии в учебния процес. Предстои стартирането на дейности по осъществяването на визията на гимназията за модерно обучение, като по разчети центърът ще отвори врати на 15 септември 2017 г.

*****

Първа езикова гимназия е с езиков профил от 1965 г. Тя е наследник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. Стотици наши възпитаници са сред авангарда на българския политически, стопански и духовен елит. Десетки от тях представят достойно града ни и България по всички кътчета на земното кълбо. В училището се приемат ежегодно след положени изпити 234-ма ученици: 5 паралелки с основен профил „Английски език" и 4 паралелки с основен профил „Немски език". Първа езикова гимназия е с водещо значение в региона и е сред най-желаните училища в страната.

Варна се гордее със своята Първа езикова гимназия.

*****

От 2009 г. Първа езикова гимназия е изпитен център на Edexcel - най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език Pearson Test of English - General/Pearson Test of English - Young Learners. Първа езикова гимназия е единственото средно училище в областта, на което е оказана тази чест. Центърът осигурява регистрация и провеждане на изпитите.

*****

От 1995 г. Първа езикова гимназия е четвъртият в страната немски езиков център. Всички участници в проекта DSD през изминали години блестящо защитиха правото на немска езикова диплома.

*****

В Първа езикова гимназия е създаден спортен клуб „Първа”, в който се развиват следните спортове: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, плуване, тенис на маса и шах.

*****

Първа езикова гимназия търси спомоществуватели за финансово подпомагане на училището и подобряване на материалната база.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

За униформите

Фирма "БОНИТА СТИЛ" ЕООД изработва униформите на Първа езикова гимназия. Можете да закупите облеклата от фирмения магазин на ул. "Македония" №72 - "МАГАЗИН ЗА ДЕТЕТО".

Работно време:
понеделник - петък: 10:00 - 18:00 часа
събота: 10:00 - 14:00 часа
Лице за контакт:
Радка Стефанова
тел.: 0896 690636; 0882 037267

Правилник на Първа езикова гимназия
(приет на заседание на Педагогическия съвет на Първа езикова гимназия - Варна - Протокол №1/8.09.2016 г и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 4/2.ХІІ. 2016 г..)


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция


Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


Класни ръководители | Класни стаи | График ваканции | Родителски срещи

Химн на "Св. св. Кирил и Методий"

Спортен календар

 

 

 

 

     
 

Начало | Новини | Ученици | Учители |Училищно настоятелство | Галерия| Правилник | Контакти
© 2004 - 2017 Първа езикова гимназия - гр. Варна