ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна                              

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

НОВИНИ

 

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО


ПЪЛНА СТИПЕНДИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Най-голямата немска организация за подкрепа в областта на международното академично сътрудничество  Германската служба за академичен обмен  DAAD, предоставяща стипендии на чуждестранни студенти, удостои зрелостничката от Първа езикова гимназия  Юлия Златева (12. е) с четиригодишна стипендия за следване във Федерална република Германия. Изключителното постижение на възпитаничката на едно от най-престижните училища в град Варна и в България е резултат от дългогодишните традиции в обучението по немски език в Първа езикова гимназия.


55 ГОДИНИ ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Първа езикова гимназия днес празнува своя 55. рожден ден!
Отбелязваме своя празник с необичаен, но голям концерт.  Концерт, наситен с емоциите на дълго извървения път, който ни води до всички краища на света и живота и ни завръща пак в Първа.
Празникът започва на 11 май с първите изпълнения и поздравления, които получихме, и ще продължи до края на месеца. Гледайте ги на сайта на Първа езикова гимназия.


УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В 8.КЛАС НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Виж!


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с ограничение на достъпа на външни лица в района на Първа ЕГ за противодействие на разпространението на COVID-19 административната дейност по издаване на служебни бележки, удостоверения, справки и уверения  ще се извършва чрез електронна кореспонденция. Заявяването на тези документи става на една от следните  пощи: Evgenia.Koycheva@1eg.eu или firstls@1eg.eu. В мейла се описват имената на ученика, класа, вида на документа и пред кого да послужи. Готовите документи се изпращат сканирани по ел. поща или се получават на място при портиера на училището от 08:30 до 15:00 всеки ден.
От дирекцията на Първа ЕГ


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЗИКА 2020 г. - ОБЛАСТ ВАРНА

Виж!


СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

Виж!


НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ ЗА УЧЕБНАТА  2019/2020 ГОДИНА

30 възпитаници на Първа езикова гимназия са допуснати до участие в заключителния етап на националните олимпиади през настоящата учебна година. С отличната си подготовка те доказаха, че училището с 55-годишна история е безспорен авторитет както във Варненска област, така и в България.

УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НЕМСКИ ЕЗИК

Нелина Руменова Пимпирева (8. д)
Калоян Панайотов Панайотов (10. е)
Константин Ивайлов Иванов (10. и)
Лъчезар Петров Владимиров (10. и)
Преслава Диянова
Траян Цветанов Цонев (11.з)

Надежда Пенева Пенева (11. и)
Йоана Йорданова Момчилова (11.е)
Ана Николаева Ангелова (12. и)
Юлия Илиева Златева (12. е)
Яна Филипова Радославова (12.е)
Мартина Галинова Цанева (12. е)

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Ралица Атанасова Картунова (12. и)

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Екатерина Евгениева Осипова (9. в)

Камен Николаев Мумджиев (10. б)

АСТРОНОМИЯ

Свилен Делянов Щерев (8. ж)

Здравко Милков Славов (12. д)

ФИЗИКА
Александър Драгомиров Русев (10. б)

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Веселина Николаева Скопчанова (9. г)

Йоана Милкова Костова (9. в)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Йоана Йорданова Момчилова (11. е)

Стефани Веселинова Ангелова (11. г)

Силвия Маринова Маринова (12.е)

МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА

Калоян Венциславов Васев (11.з) Даниел Георгиев Александров (11.з) Галина Станиславова Григорова (12. ж) Александър Красимиров Койчев (11. е)

Милена Бориславова Дяволова (12. д)
Денис Бюлентов Хамди (11.е)
Даниел Даниел Иванов (12. ж)


НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ – КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Ива Николаева Ангелова (9. а)
Георги Христов Лазов (9. и)
Константин  Цонков Цонев (9. и)
Ирион  Анатоли Деков (9. и)
Симеон Боянов Чолаков (9. а)

Юлиан Иванов Люцканов (10. е)
Даниел Бисеров Стоянов (10. а)
Светослав  Ивайлов Ников (11. е)
Мирена Веселинова Димитрова  (11. а)


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА 2020 г. - ОБЛАСТ ВАРНА

Виж!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 9.02.2020 г. - ОБЛАСТ ВАРНА

Виж!Обогатяване на музейната сбирка

Ръководството на Първа езикова гимназия се обръща с молба към бивши и настоящи ученици и преподаватели, разполагащи със снимков материал за историята на училището (класа), да го предоставят за архивите и обогатяването на музейната сбирка.


 

 


ВАЖНО ЗА 10. КЛАС
Заявление за избор на профилиращи предмети
Завършване на първи и втори гимназиален етап в Първа езикова гимназия

„ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ“ – „ПЪТ“

През настоящата година Националният литературен конкурс „Този безкраен свят“  се провежда дистанционно. Организаторът Първа езикова гимназия, гр. Варна и съорганизаторите - МОН, Община Варна и Фонадация „Българска памет“,  очакват творбите и придружаващите ги формуляр декларации на електронния адрес на конкурса:  literaturen_konkurs@abv.bg. Cрокът за представяне на конкурсните материали е 25.05.2020 г., а темата за 2020 година е „Път“. 


КАРИЕРНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Продължават  кариерните и психологически консултации за учениците и техните родители  с кариерния психолог Цвета Стоянова.Те са достъпни в електронна среда чрез вайбър, месинджър или скайп на телефон: 0898 570 398.

След приключване на извънредното положение, консултациите ще се провеждат със съгласието на родителите по график и след заявка:

  • в  сградата на Първа ЕГ  или  електронна среда - индивидуални, екипни;
  • в кабинет „Емпатия” на дирекция ОМД, Община Варна (сградата на Общински детски комплекс) – индивидуални, фамилни.

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТE!!!

От понеделник 16 март 2020 г. задължително се въвежда форма за обучение на учениците в електронна среда – „SHKOLO.BG”. Учители и ученици не присъстват в училище.

Провеждането на обучението става по график, съвпадащ със седмичното разписание. Учениците получават указания online за работа от учителите си по съответния предмет.

Разписание на учебните часове от 16 март 2020 г.
1. час 8:30 - 9:00
2. час 9:10 - 9:40
3. час 9:50 - 10:20
4. час 10:30 - 11:00
5. час 11:10 - 11:40
6. час 11:50 - 12:20
7. час 12:30 - 13:00

Първа езикова гимназия е с езиков профил от 1965 г. Тя е наследник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. Стотици наши възпитаници са сред авангарда на българския политически, стопански и духовен елит. Десетки от тях представят достойно града ни и България по всички кътчета на земното кълбо. В училището се приемат ежегодно след положени изпити 234-ма ученици: 4 паралелки с основен профил „Английски език" и 5 паралелки с основен профил „Немски език". Първа езикова гимназия е с водещо значение в региона и е сред най-желаните училища в страната.
Варна се гордее със своята Първа езикова гимназия.

От 2009 г. Първа езикова гимназия е изпитен център на Edexcel - най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език Pearson Test of English - General/Pearson Test of English - Young Learners. Първа езикова гимназия е единственото средно училище в областта, на което е оказана тази чест. Центърът осигурява регистрация и провеждане на изпитите.

От 1995 г. Първа езикова гимназия е четвъртият в страната немски езиков център. Всички участници в проекта DSD през изминали години блестящо защитиха правото на немска езикова диплома.

Първа езикова гимназия е създаден спортен клуб „Първа”, в който се развиват следните спортове: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, плуване, тенис на маса и шах.

Първа езикова гимназия търси спомоществуватели за финансово подпомагане на училището и подобряване на материалната база.


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

За униформите


Седмично разписание за 2. учебен срок: 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас |12. клас| учители |


Класни ръководители и класни стаи


График на консултациите с ученици и родители


Спортен календар за 2019/2020 учебна година


Правилник на Първа езикова гимназия
(Приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол № 1/8.ІХ. 2016 г.  и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 44/31.V. 2017 г. и Протокол от ПС от 20.04.2018 г..)


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


План за взаимодействие между училищната общност и родителите, при изпълнение на ЗУПОХимн на "Св. св. Кирил и Методий"


     
 

Начало | Новини | Ученици | Учители |Училищно настоятелство | Галерия| Правилник | Контакти
© 2004 - 2020 Първа езикова гимназия - гр. Варна