ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна                              

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

НОВИНИ

 

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО


МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

На 10.03.2018 г.  в гр. София се проведе националният кръг на  Международната олимпиада по немски език 2018 г. за ниво А2 и В2., организирана от Гьоте Институт София, МОН и Дружеството на преподавателите по немски език в България. В нея взеха участие следните ученици на Първа езикова гимназия:

Ниво В2 Ниво В2 Ниво А2
Юлия Златева (10.е)
Сара Харанди (10.е)
Йоана Добрева (10.е)
Теа Стоянова (10.ж)
Христина христова (10.з)
Ангелина Бумбалова (10.и)
Ралица Картунова (10.и)
Максим Попов (9.ж)
Константин Иванов (8.и)
Берк Алилов (8.и)
Никита Алферов (8.и)

Теа Стоянова (10.ж) кл. се класира на трето място за ниво В2 и спечели стипендия за участие в международен младежки лагер в Гърция и Германия.

***************************************************************************************************

Ралица Картунова (10.и), Сара Харанди (10.е), Юлия Златева (10.е) и Тина Панова (10.и) се класираха за участие в следващия кръг на PAD олимпиадата, организирана от Службата по педагогически обмен към Консултативния отдел на посолството на Федерална република Германия в България. Конкурсът е за ученици от 10. клас от цялата страна, изучаващи немски език. За да участват, те изготвят проект върху една от четирите предложени теми на немски език. Възпитаниците на Първа езикова гимназия от DSD-класовете с ръководители Станимира Мирчева и Благовеста Гинчева са поканени на интервю в немското посолство в гр. София на 26.03.18 г., за да защитят проектите си.


СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Пролетното състезание по дебати и речеви умения на английски език за училища от Източна България, организирано от фондация BEST, се проведе на 10 и 11 март 2018 г. в гр. Добрич. Отборът на Първа езикова гимназия с треньор Емили Енкуист се представи достойно:
Полуфиналисти:
Зоя Йовчева (8.г) – ораторство
Тони Момчилова (8.б) – ораторство
Таня Станкова (10.г) – ораторство
Габриела Димова и Мартина Господинова (10.г)
Финалисти:
Стефани Ангелова (9.г) – бронзов медал, поезия
Стефани Ангелова (9.г) – сребърен медал, ораторство
Силвия Маринова, Яна Желязкова и Денислав Русев (10.е) – златен медал, дебати


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Двама възпитаници на Първа езикова гимназия са допуснати за участие в националния кръг на Олимпиадата по английски есик. Илиян Дрянов (11.в) ще се състезава със 17 свои връстници на 25.03.2018 г. в гр. Кърджали. Стефан Краев (12.д) е другият достоен представител на Първа езикова гимназия и на гр. Варна, защото е един от общо 12-те класирани участници в последната възрастова група след решението на националната комисия.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Първа езикова гимназия взе участие в Четвъртата национална конференция по история на тема „140 години от Руско-турската война 1877-1878 и от Освобождението на България”. Златина Илиева достойно защити доклад на тема „Военното изкуство по време на Руско-турската освободителна война". Олга Ангелова и Стефан Краев представиха пред националната комисия своя проект „Европейската дипломация в навечерието на Руско-турската война” с ръководител Нели Димова. От допуснатите 35 проекта за участие те завоюваха трето място. Отличените участници в националния исторически форум бяха наградени с посещение на Археологическия комплекс „Перперикон“.


50. ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ралица Картунова (10.и) и Йоана Атанасова (10.и) се класираха за участие в 50-та Национална олимпиада по химия и ООС, която ще се проведе от 17.03. до 20.03.2018 г. в ЧСУ „Юрий Гагарин“, СОК  „Камчия“. Възпитаниците на Първа езикова гимназия са единствените десетокласници от Варненска област, които ще се състезават в заключителния кръг на олимпиадата.


ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ +“

Филипа Радилева (10.д), Милена Дяволова (10.д) и Мина Иванова (10.и) под ръководството на преподавателите Светла Пенчева и Гергана Герова представиха успешно Първа езикова гимназия по проект „Еразъм +“ (Living in a smart environment) през периода от 26 февруари до 2 март  2018 г. в град Оулу, Финландия.  По време на срещата бяха обсъдени теми, свързани със зелените площи около училището, с бъдещия облик на планетата Земя през 2030, с подобряването  на условията за хора с ограничени физически способности в учебните заведения. Партньорите от Финландия запознаха участниците във форума със своята култура и начин на живот, любезно приемайки ги в своите домове. Галерия!


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС ОТ РУО - ВАРНА

Във връзка с обявените от Националната комисия резултати от олимпиадата по български език и литература изразявам своята и на РУО – Варна благодарност за достойното представяне и за постигнатите успехи на класиралите се на Национален кръг ученици и техните учители от Първа езикова гимназия, СУ ХНИ „Константин Преславски“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и им пожелавам здраве, творческо дръзновение и нови успехи.
11. клас
1.Мариян Красимиров Кънчев – СУХНИ „Константин Преславски“
12. клас
Диан Миленов Неделчев – МГ „Д-р Петър Берон“ 
Ирина Валентинова Илиева – ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ 
Марина Цветанова Цонева – Първа езикова гимназия 
Мария Руменова Славова - Първа езикова гимназия 
Теодора Георгиева Симеонова - Първа езикова гимназия 
Алекс Христов Дачев - IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ 
Ивелина Атанасова Калева - Първа езикова гимназия

ВЕНЦЕСЛАВА ГЕНОВА, Д. И.
НАЧАЛНИК НА РУО - ВАРНА


Обогатяване на музейната сбирка

Ръководството на Първа езикова гимназия се обръща с молба към бивши и настоящи ученици и преподаватели, разполагащи със снимков материал за историята на училището (класа), да го предоставят за архивите и обогатяването на музейната сбирка.


 

 

„ТВОЯТ ЧАС“

Първа езикова гимназия активно участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“)“ – Фаза 1.
В Първа езикова гимназия за учебната 2017/2018 година има сформирани 20 групи за занимания по интереси и една група с обучителни затруднения, в които са включени 280 ученици.
Повече информация за проекта можете да получите на следния интернет адрес: http://tvoiatchas.mon.bg/


Първа езикова гимназия е с езиков профил от 1965 г. Тя е наследник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. Стотици наши възпитаници са сред авангарда на българския политически, стопански и духовен елит. Десетки от тях представят достойно града ни и България по всички кътчета на земното кълбо. В училището се приемат ежегодно след положени изпити 234-ма ученици: 5 паралелки с основен профил „Английски език" и 4 паралелки с основен профил „Немски език". Първа езикова гимназия е с водещо значение в региона и е сред най-желаните училища в страната.
Варна се гордее със своята Първа езикова гимназия.

От 2009 г. Първа езикова гимназия е изпитен център на Edexcel - най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език Pearson Test of English - General/Pearson Test of English - Young Learners. Първа езикова гимназия е единственото средно училище в областта, на което е оказана тази чест. Центърът осигурява регистрация и провеждане на изпитите.

От 1995 г. Първа езикова гимназия е четвъртият в страната немски езиков център. Всички участници в проекта DSD през изминали години блестящо защитиха правото на немска езикова диплома.

Първа езикова гимназия е създаден спортен клуб „Първа”, в който се развиват следните спортове: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, плуване, тенис на маса и шах.

Първа езикова гимназия търси спомоществуватели за финансово подпомагане на училището и подобряване на материалната база.


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Седмично разписание за 2. учебен срок: 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас |12. клас | учители


За униформите

Фирма "БОНИТА СТИЛ" ЕООД изработва униформите на Първа езикова гимназия. Можете да закупите облеклата от фирмения магазин на ул. "Македония" №72 - "МАГАЗИН ЗА ДЕТЕТО".

Работно време:
понеделник - петък: 10:00 - 18:00 часа
събота: 10:00 - 14:00 часа

Лице за контакт:
Радка Стефанова
тел.: 0896 690636; 0882 037267


Правилник на Първа езикова гимназия
(приет на заседание на Педагогическия съвет на Първа езикова гимназия - Варна - Протокол №1/8.09.2016 г и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 4/2.ХІІ. 2016 г..)

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Класни ръководители | Класни стаи | График ваканции | Родителски срещи

График на консултациите с ученици и втори час на класа

График класни и контролни работи: 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас |12. клас

График на изпитите за самостоятелна форма на обучение - 10 клас

Спортен календар

Химн на "Св. св. Кирил и Методий"


 

 

 

     
 

Начало | Новини | Ученици | Учители |Училищно настоятелство | Галерия| Правилник | Контакти
© 2004 - 2017 Първа езикова гимназия - гр. Варна