ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна                              

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

НОВИНИ

 

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО


ФЕСТИВАЛ НА ИСТОРИЯТА

Второто издание на Фестивала на историята, организирано от Първа езикова гимназия с участието на Регионалния исторически музей и с подкрепата на Община Варна – Фонд „Култура“, се проведе на 7 октомври 2020 г. в сърцето на стария град, в емблематичните Римски терми. Ученици от Първа езикова гимназия с ръководители Нела Димова и Станимир Диков представиха текстове на древни философи – Марк Аврелий, Платон и Сократ. Атрактивното мероприятие предостави възможност на зрителите да се потопят в атмосферата на някогашния древен Одесос със завладяващо настроение, с мъдри слова и с въздействаща музика. Гости на събитието бяха Коста Базитов – заместник-кмет на община Варна, преподаватели, музейни специалисти, ученици, студенти, родители. Галерия!


МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН СИПМОЗИУМ

XI-ият Международен симпозиум на тема „Социални иновации за едно несигурно бъдеще” се проведе онлайн от 26.09 до 27.09.2020 г. поради пандемията от коронавирус. Във форума участваха ученици от Южна Корея, Япония, Тайланд, Хонг Конг, Китай и България. Първа езикова гимназия беше представена от Ина Славчева, Екатерина Осипова, Райна Милева, Елица Иванова, Мария Маринова.
Участниците бяха разпределени в отбори и всеки трябваше да представи съответната тема. Възпитаниците на Първа езикова гимназия разработиха и презентираха следните теми: „Нарастваща продължителност на живота - тенденции и прогнози“ и „ Международна миграция: сила за равенство при подходящи условия“.
Подробно и изчерпателно бяха представени тенденциите и прогнозите за продължителността на живота и за постиженията на здравеопазването. Беше отразена и необходимостта от разработването на антибиотици и ваксини, благодарение на които се ограничават инфекциозните заболявания.
Разгледан беше и проблемът, свързан с увеличаването на броя на възрастните хора и с нуждата от пенсионна реформа в световен мащаб  с цел да се избегне  масирана криза на благосъстоянието и подобряването на съотношението между работещи и пенсионери. Засегнат беше фактът, че в настоящия момент голяма част от пенсиите функционират върху така наречената система с много стълбове, при която обезщетенията за осигуряване на доходите за възраст се разделят на няколко схеми за ефективност и категоризация.
Другата тема, с която  се представиха нашите ученици, бе „Международна миграция: сила за равенство при подходящи условия“.
Обърна се специално внимание на това какво представлява международната миграция и каква е причината за нея. Милиони хара се придвижват всяка година между държавите и континентите по различни причини. Международната миграция е мощен израз на желанието на хората да подобрят условията си на живот в силно неравен свят независимо от заплащането, възможностите, безопасността или начина на живот. Някои са принудени да се преместят, за да избегнат насилието, но повечето мигрират, за да намалят това, което виждат като пропуски между възможностите си и възможностите на хората от други държави.
Обърна се специално внимание на миграцията на висококвалифицирани работещи, които избират държави като Австралия, Канада, Обединеното кралство и САЩ. Политиката на селективна миграция, която насърчава тяхното движение и ограничава законното влизане на нискообразованите  и нискоквалифицираните, допринася за така нареченото „изтичане на мозъци“. За страните мигрирацията на висококвалифицирани кадри може да доведе да незабавна загуба на данъчни приходи и да повлияе на икономическия растеж.
Като заключение бе отразено, че международната миграция има и положителен ефект върху глобалната икономика и помага за намаляването на бедността на страните.


ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕ С CHROMEBOOК

Първа езикова гимназия е едно от деветте варненски училища, които ще използват в учебно-възпитателния процес  персонално образователно устройство Chromebook през настоящата учебна година. Моделът на обучение е нов в България и предоставя възможност за надграждане на технологичната грамотност на учениците и преподавателите. Повече!


СТИПЕНДИИ

Протокол!


ВАЖНО!!!

Личните профилактични карти да се изпращат на електронния адрес на училищния лекар: slavov_52@mail.bg


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8. КЛАС

Възможност за финансово  подпомагане на семействата на ученици, записани за обучение в 8. клас
Родителите, чиито деца ще бъдат осмокласници, могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв. съгласно Постановление №155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ  за ученици, записани в 8. клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната година.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с ограничение на достъпа на външни лица в района на Първа ЕГ за противодействие на разпространението на COVID-19 административната дейност по издаване на служебни бележки, удостоверения, справки и уверения  ще се извършва чрез електронна кореспонденция. Заявяването на тези документи става на една от следните  пощи: Violeta.Vasileva@1eg.eu или firstls@1eg.eu. В мейла се описват имената на ученика, класа, вида на документа и пред кого да послужи. Готовите документи се изпращат сканирани по ел. поща или се получават на място при портиера на училището от 08:30 до 15:00 всеки ден.
От дирекцията на Първа ЕГ


Обогатяване на музейната сбирка

Ръководството на Първа езикова гимназия се обръща с молба към бивши и настоящи ученици и преподаватели, разполагащи със снимков материал за историята на училището (класа), да го предоставят за архивите и обогатяването на музейната сбирка.


 

 


ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПA

Първа езикова гимназия предлага психологична подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти през учебната 2020/2021 г. от Камена Велева – клиничен и консултативен психолог и психотерапевт.
Индивидуални и групови консултации на ученици, родители и персонал по отношение на трудности в адаптацията към училищната среда, диагностика и подпомагане на обучителни затруднения, медиация при междуличностни и групови конфликти, превенция на девиантно и агресивно поведение, участие в работата на екипи по предоставяне на обща подкрепа за личностното развитие на учениците.
График на консултациите:
Всеки четвъртък: 13:00 – 15:00 ч. в кабинета на педагогическия съветник
Телефон за връзка: 0887578214


УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И ТРУДА В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСОКИТЕ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

I. Задължения на ученика:
1. Спазва общите здравни мерки.
2. Носи лични предпазни средства (маски или шлемове).
3. Носенето на маска или шлем е задължително:
   - В общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека;
   - Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
4. Маските се осигуряват от учениците/техните родители. 
5. Задължително е спазването на висока лична хигиена, включваща редовно миене на ръцете с течен сапун и с топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
6. Използва се правилно дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
7. Трябва да се избягват вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
8. Задължително е да се спазват дистанцията и указаната посока за движение по коридорите и стълбищата.
9. Спазването на дистанция и на противоепидемичните мерки е задължително и извън територията на учебното заведение по време на учебния процес.
Прочети всичко!


Първа езикова гимназия е с езиков профил от 1965 г. Тя е наследник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. Стотици наши възпитаници са сред авангарда на българския политически, стопански и духовен елит. Десетки от тях представят достойно града ни и България по всички кътчета на земното кълбо. В училището се приемат ежегодно след положени изпити 234-ма ученици: 4 паралелки с основен профил „Английски език" и 5 паралелки с основен профил „Немски език". Първа езикова гимназия е с водещо значение в региона и е сред най-желаните училища в страната.
Варна се гордее със своята Първа езикова гимназия.

От 2009 г. Първа езикова гимназия е изпитен център на Edexcel - най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език Pearson Test of English - General/Pearson Test of English - Young Learners. Първа езикова гимназия е единственото средно училище в областта, на което е оказана тази чест. Центърът осигурява регистрация и провеждане на изпитите.

От 1995 г. Първа езикова гимназия е четвъртият в страната немски езиков център. Всички участници в проекта DSD през изминали години блестящо защитиха правото на немска езикова диплома.

Първа езикова гимназия търси спомоществуватели за финансово подпомагане на училището и подобряване на материалната база.


55 ГОДИНИ ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Първа езикова гимназия днес празнува своя 55. рожден ден!
Отбелязваме своя празник с необичаен, но голям концерт.  Концерт, наситен с емоциите на дълго извървения път, който ни води до всички краища на света и живота и ни завръща пак в Първа.
Празникът започва на 11 май с първите изпълнения и поздравления, които получихме, и ще продължи. Гледайте ги на сайта на Първа езикова гимназия.


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

За униформите:
Магазин за ученическо облекло "Bonita"
- ул. "Веслец" №46, офис1, етаж 1; в близост до FULMAX център под Колхозен пазар; Работно време: понеделник-петък: 8:30 - 17:00 часа, събота: 8:30 - 14:00 часа; Tел. за контакти: 0882 037 267


ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 11. КЛАС

Списък на учениците и техните профилиращи предмети. Класни стаи за профилите


Класни ръководители и класни стаи | График ваканции


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Валидно от 28 септември 2020 г.:

8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас | Учители


Спортен календар за учебната 2020-2021 година


Дневен режим за учебната 2020-2021 г.:

1. час 8:00 - 8:45
2. час 8:55 - 9:40
3. час 9:50 - 10:35
4. час 11:00 - 11:45
5. час 11:55 - 12:40
6. час 12:50 - 13:35
7. час 13:45 - 14:30

Факултативна подготовка/свободно избираеми часове/ модул ФВС:

8. час 14:35 - 15:20
9. час 15:25 - 16:10

Правилник на Първа езикова гимназия
(Приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол № 1/8.ІХ. 2016 г.  и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 44/31.V. 2017 г. и Протокол от ПС от 20.04.2018 г..)


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


План за взаимодействие между училищната общност и родителите, при изпълнение на ЗУПО

Програма за превенция на ранното напускане на училище


Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи


Годишен план за дейността на първа езикова гимназия – Варна


Химн на "Св. св. Кирил и Методий"


     
 

Начало | Новини | Ученици | Учители |Училищно настоятелство | Галерия| Правилник | Контакти
© 2004 - 2020 Първа езикова гимназия - гр. Варна