ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна                              

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

НОВИНИ

 

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО


ВАЖНО! ПРЕДСТОЯЩИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

1. Провеждане на родителски срещи по класове:

13.04.2021 г. - VIII и IX кл. от 18:30 ч.
14.04.2021 г. - X, XI и XII кл. от 18:30 ч.
Родителите се включват през акаунта на ученика.

2. Специална родителска среща за родители на ученици в X. клас във връзка с избор на профилиращи предмети:

19.04. 2021 г. – от 18:30 – X а, б, в
19.04. 2021 г. – от 19:30 – X г, д, е
20.04. 2021 г. – от 18:30 – X ж, з, и
Линк за срещата ще получите в Школо.


ОЛИМПИАДА ПО ЛИНГВИСТИКА

Допуснати до националния кръг!

* * * * *

Учениците от Първа езикова гимназия се представиха успешно на Областния кръг на националната олимпиада по лингвистика, като показаха висока езикова култура и отлични знания. За поредна година най-високият постигнат резултат е на ученик от Първа езикова гимназия – Денис Хамди (12. е) с 98 точки.
Националната комисия класира осем ученици за участие в Националния кръг на олимпиадата по лингвистика:
Божидар Томов (11. в)
Вяра Станчева (11. з)
Даниел Александров (12. з)
Денис Хамди (12. е)
Екатерина Осипова (10.в)
Калоян Васев (12.з)
Феодора Димитрова (10. д)
Юлиан Люцканов (11. е).


ПОСТИЖЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Ния Балева (11. е) спечели участие в едноседмичен онлайн курс „Deutschland ONLINE erleben“ след успешно представяне на заключителния кръг на PAD олимпиадата, организирана от Службата за педагогически обмен към Консултативния отдел на Посолството на Федерална република Германия в България. Престижната награда  дава възможност на ученици от целия свят да участват във Виртуална премийна програма 2021: ,,Deutschland plus“.


ПРОЕКТ НА РУО – ВАРНА

Алессия Брузароско (11. а) участва активно в изготвянето на презентация на  тема „На 18 години съм, какво да правя?" по проект на РУО – Варна. Във форума, посветен на подпомагането на процеса на ранното кариерно ориентиране и на избора на професия, участваха представители на ученическите съвети от средните училища в гр.Варна и областта. Презентации! Галерия!


„ПРАКТИЧНИ ФИНАНСИ“

Трима възпитаници на Първа езикова гимназия показаха отлична финансова грамотност на Националното състезание „Практични финанси“, организирано от „Джуниър Ачийвмънт“, и се класираха за участие във втория кръг: Елица Младенова (12. и), Виктория Миовска (12. и), Александра Братанова (11. е).


КОНКУРС „ЕВРОПА – ГРАНИЦИ И МОСТОВЕ“

Първа езикова гимназия обявява конкурс за есе и кратко видео на тема „Европа – граници и мостове“. Първа езикова гимназия е училище посланик на Европейския парламент и за шеста година провежда конкурса под патронажа на евродепутата Емил Радев – възпитаник на Първа езикова гимназия . За първа година учениците ще бъдат провокирани да представят своите виждания и чрез съвременните аудиовизуални средства.
В конкурса могат да участват ученици от 8. до 12. клас.
Конкурсът ще се проведе в две категории:

1. Есе
2. Видео
Изисквания за създаване на есе:
- Ясно формулирана авторска теза в съответствие с темата.
- Целенасочена и задълбочена аргументация.
- Структурираност на изложението.
- Стилова и езикова грамотност.
- Обем до три стандартни печатни страници.
Изисквания за създаване на видео :
- Времетраене от 10 до 20 минути.
Краен срок на изпращане на творбите: 1.05.2021 г. на имейл адрес: konkurs_evropa@1eg.eu
Творбите ще се оценяват от петчленно жури.
Класираните на първите три места в двете категории ще получат грамота и предметна награда.
Победителите ще бъдат обявени традиционно в навечерието на 9 май –  Деня на Европа, на Дискусионен семинар „Европа – граници и мостове“, организиран от младшите и старшите посланици на Европейския парламент в Първа езикова гимназия.
С редица инициативи Първа езикова гимназия провокира и насърчава своите възпитаници да обогатяват познанията си и за дейността на европейските институции. През 2018 г. училището бе домакин на първата по рода си в град Варна симулация на работата на Европейския съвет с участието на 28 младежи от девет учебни заведения.


ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Йоана Костова (10. в) и Веселина Скопчанова (10. г) се представиха отлично на Областния кръг на олимпиадата по география и икономика в края на месец февруари 2021 г. Възпитаничките на Първа езикова гимназия повториха успеха си от миналата учебна година, като се класираха за участие в Националния кръг на олимпиадата.


УСПЕХИ ПО ФИЗИКА

Александър Русев (11. б) спечели първо място и златен медал на Третото издание на предизвикателството ППМГ Бургас Challenge в края на 2020 г. в конкуренция с близо 400 участници от 45 населени места в България, Франция, Белгия и Великобритания. Възпитаникът на Първа езикова гимназия се класира за участие в Националния кръг на олимпиада по физика през месец март 2021 г.


ОЛИМПИАДА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Седем ученици от Първа езикова гимназия са допуснати до участие в Националния кръг на олимпиадата по немски език:
Едже Рухшен, 10.д
Нилюфер Чаир ,11.и
Константин Иванов, 11.и
Максим Попов, 12.ж
Йоана Момчилова,12.ж
Преслава Стоянова, 12.ж
Никол Иванова, 12.ж
Преподаватели по немски език: Полина Стоянова, Катерина Караиванова, Павлина Стоянова, Росица Кирилова, Дарина Гаджева.


ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ООС

Константин Иванов (11. и) се класира за участие в Националната олимпиада по химия и ООС 2021. Възпитаникът на Първа езикова гимназия е един от двамата единадесетокласници от България и единственият представител на езикова гимназия от Варненска област, който ше участва в националния кръг на престижното състезание.


ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Мария Михайлова (9. з) и  Екатерина Осипова (10. в)  се представиха отлично на областния кръг на олимпиадата по английски език в началото на месец февруари. Двете възпитанички на Първа езикова гимназия са класирани за участие в националния кръг на олимпиадата, който ще се проведе на 27.03.2021 г.

Резултати!


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:
1. По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда
2. По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

Декларация от родител


ВАЖНО!!!

Личните профилактични карти да се изпращат на електронния адрес на училищния лекар: slavov_52@mail.bg


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с ограничение на достъпа на външни лица в района на Първа ЕГ за противодействие на разпространението на COVID-19 административната дейност по издаване на служебни бележки, удостоверения, справки и уверения  ще се извършва чрез електронна кореспонденция. Заявяването на тези документи става на една от следните  пощи: Violeta.Vasileva@1eg.eu или firstls@1eg.eu. В мейла се описват имената на ученика, класа, вида на документа и пред кого да послужи. Готовите документи се изпращат сканирани по ел. поща или се получават на място при портиера на училището от 08:30 до 15:00 всеки ден.
От дирекцията на Първа ЕГ


Обогатяване на музейната сбирка

Ръководството на Първа езикова гимназия се обръща с молба към бивши и настоящи ученици и преподаватели, разполагащи със снимков материал за историята на училището (класа), да го предоставят за архивите и обогатяването на музейната сбирка.


 

 


ВАЖНО!!!

На основание заповед на директора на Първа езикова гимназия РД-07-1159 от 09.04.2021 г.:
1. От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. присъствено да се обучават учениците от 8 и 10 клас;
2. От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.присъствено да се обучават учениците от 9 и 12 клас.
3. График за провеждане на учебните занятия в електронна среда от разстояние и присъствено:

 

Присъствено ОРЕС

 

Часове по 40 мин. Часове по 35 мин.
Час Начало Край Начало Край
1 8:00 8:40 8:00 8:35
2 8:50 9:30 8:50 9:25
3 9:40 10:20 9:40 10:15
4 10:50 11:30 10:50 11:25
5 11:40 12:20 11:40 12:15
6 12:30 13:10 12:30 13:05
7 13:20 14:00 13:20 13:55
8 14:20 15:00 14:20 14:55
9 15:10 15:50 15:10 15:45

4. Извън графика по т. 1 и 2 се допуска и присъственото провеждане на:
- изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба №11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
- индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
- олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.
5. Групите за занимания по интереси, за които е приложимо обучение в електронна среда, провеждат часовете си по предварително утвърдения график:
Химията – древна и млада, Effective communication – how to achieve and apply it in our everyday life, Практични финанси, Клуб История, Дискусионен клуб Европа, Състезателна математика, Първи стъпки в програмирането, Клуб по испански език.


ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ“ 2021 – ТЕМА: „ВРЕМЕ“ 

През настоящата година Националният литературен конкурс „Този безкраен свят“  се провежда дистанционно. Организаторът Първа езикова гимназия, гр. Варна и съорганизаторите – МОН, Община Варна и Фондация „Българска памет“,  очакват творбите и придружаващите ги формуляр-декларации на електронния адрес на конкурса: literaturen_konkurs@abv.bg. Cрокът за представяне на конкурсните материали е 15.05.2021 г., като темата за 2021 година е „Време“. 


ВАЖНО!!!
ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19”. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии: 0882078085 и 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08:30 - 11:30 часа и 12:30 - 16:30 часа.


ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПA

Първа езикова гимназия предлага психологична подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти през учебната 2020/2021 г. от Камена Велева – клиничен и консултативен психолог и психотерапевт.
Индивидуални и групови консултации на ученици, родители и персонал по отношение на трудности в адаптацията към училищната среда, диагностика и подпомагане на обучителни затруднения, медиация при междуличностни и групови конфликти, превенция на девиантно и агресивно поведение, участие в работата на екипи по предоставяне на обща подкрепа за личностното развитие на учениците.
График на консултациите:
Всеки четвъртък: 13:00 – 15:00 ч. в кабинета на педагогическия съветник
Телефон за връзка: 0887578214


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лице за контакти за GDPR (General Data Protection Regulation) Невена Христова, 08873870730


УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И ТРУДА В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСОКИТЕ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

I. Задължения на ученика:
1. Спазва общите здравни мерки.
2. Носи лични предпазни средства (маски).
3. Носенето на маска е задължително:
   - В общите закрити части на учебната сграда - учебни стаи, преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека;
   4. Маските се осигуряват от учениците/техните родители. 
5. Задължително е спазването на висока лична хигиена, включваща редовно миене на ръцете с течен сапун и с топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
6. Използва се правилно дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
7. Трябва да се избягват вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
8. Задължително е да се спазват дистанцията и указаната посока за движение по коридорите и стълбищата.
9. Спазването на дистанция и на противоепидемичните мерки е задължително и извън територията на учебното заведение по време на учебния процес.
Прочети всичко!


Първа езикова гимназия е с езиков профил от 1965 г. Тя е наследник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. Стотици наши възпитаници са сред авангарда на българския политически, стопански и духовен елит. Десетки от тях представят достойно града ни и България по всички кътчета на земното кълбо. В училището се приемат ежегодно след положени изпити 234-ма ученици: 4 паралелки с основен профил „Английски език" и 5 паралелки с основен профил „Немски език". Първа езикова гимназия е с водещо значение в региона и е сред най-желаните училища в страната.
Варна се гордее със своята Първа езикова гимназия.

От 2009 г. Първа езикова гимназия е изпитен център на Edexcel - най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език Pearson Test of English - General/Pearson Test of English - Young Learners. Първа езикова гимназия е единственото средно училище в областта, на което е оказана тази чест. Центърът осигурява регистрация и провеждане на изпитите.

От 1995 г. Първа езикова гимназия е четвъртият в страната немски езиков център. Всички участници в проекта DSD през изминали години блестящо защитиха правото на немска езикова диплома.

Първа езикова гимназия търси спомоществуватели за финансово подпомагане на училището и подобряване на материалната база.


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

За униформите:
Магазин за ученическо облекло "Bonita"
- ул. "Веслец" №46, офис1, етаж 1; в близост до FULMAX център под Колхозен пазар; Работно време: понеделник-петък: 8:30 - 17:00 часа, събота: 8:30 - 14:00 часа; Tел. за контакти: 0882 037 267


ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 11. КЛАС

Списък на учениците и техните профилиращи предмети. Класни стаи за профилите


Класни ръководители и класни стаи | График ваканции


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИE ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас | Учители


Спортен календар за учебната 2020-2021 година


График на контролни и класни работи за II срок на 2020-2021 уч. година


График на консултациите с ученици и родители за 2. учебен срок на 2020/2021 г.


Правилник на Първа езикова гимназия
(Приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол № 1/8.ІХ. 2016 г.  и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 44/31.V. 2017 г. и Протокол от ПС от 20.04.2018 г..)


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците в Първа езикова гимназия - Варна за 2020/2021 година


Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


План за взаимодействие между училищната общност и родителите, при изпълнение на ЗУПО


Правилник за прилагане на методите на медиация при разрешаване на конфликти в Първа езикова гимназия


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи


Годишен план за дейността на първа езикова гимназия – Варна


Химн на "Св. св. Кирил и Методий"


     
 

Начало | Новини | Ученици | Учители |Училищно настоятелство | Галерия| Правилник | Контакти
© 2004 - 2021 Първа езикова гимназия - гр. Варна