ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна                              

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

НОВИНИ

 

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО


НЕМСКИ ЕЗИК

Учениците от 11. DSD клас с ръководител Полина Стоянова започнаха работа по дигиталния проект „Don@u Online“. В проекта, в който Първа езикова гимназия участва за първа година, са включени държавите, през които минава река Дунав. Неговата цел е груповата работа в платформа, като нашите ученици са в група с унгарски и хърватски връстници, с които съвместно трябва да изработят продукт на тема „Следване и реализация в Европа“. Двама единадесетокласници ще имат възможността да участват в младежки лагер от 05.07. до 11.07.2018 г. в гр. Улм, Германия, където ще  представят крайния си продукт, изработен до края на месец март.


ЗАМЕСТНИК-ПОСЛАНИКЪТ НА САЩ В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Мартина Стронг - заместник-посланикът на САЩ,  посети Първа езикова гимназия на 19.02.2018 г. По време на срещата с ученици от 11. и 12. клас бяха обсъдени въпроси, свързани с актуални международни проблеми. Директорът на Първа езикова гимназия Веселин Василев връчи плакет на училището на госпожа Стронг.


СПОРТНИ ОТЛИЧИЯ

С отличното си представяне Елена Георгиева (10. з) постигна високи спортни резултати:
      * Национален шампионат за юноши и девойки под 18 год. в зала (20 - 21 януари, София) - първо място на 400 м и второ място на 200 м
      * Национален шампионат за юноши и девойки под 20 год. в зала (27 - 28 януари, София) - първо място на 400 м и първо място на щафета 4х400 м
      * Балканско първенство за юноши и девойки под 20 год. в зала (10 февруари, София) - трето място на 400 м с личен резултат за сезона и второ място на щафета 4х400 м


УЧЕНИЧЕСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ

Ученически европейски съвет e инициатива на сдружение „БЕТА България", част от Bringing Europeans Together Association eV, една от най-големите паневропейски младежки организации, която провежда законодателни симулации във формат Model European Union в над двадесет европейски града, включително и в България. 
Целта на събитието е да симулира заседание на Европейския съвет - главния стратегически орган на ЕС, съставен от държавните и правителствените ръководители в Съюза, като в ролята им влизат ученици от десети до дванадесети клас. Организационният екип на сдружението ръководи и насочва участниците с цел те да придобият не само знания за това как функционира Европа, но и умения за екипна работа, преговори, обработка на информация и др. 
Събитието е за двадесет и осем участници и е насочено към ученици от гр. Варна и региона. Всички материали за провеждането ще се набавят от организаторите и нашите партньори от Представителството на Европейската комисия в Република България. 
Домакин на форума ще бъде Първа езикова гимназия на 10.03.2018 г. по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.


Обогатяване на музейната сбирка

Ръководството на Първа езикова гимназия се обръща с молба към бивши и настоящи ученици и преподаватели, разполагащи със снимков материал за историята на училището (класа), да го предоставят за архивите и обогатяването на музейната сбирка.


 

 

„ТВОЯТ ЧАС“

Първа езикова гимназия активно участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“)“ – Фаза 1.
В Първа езикова гимназия има сформирани 24 групи за занимания по интереси, в които са включени 280 ученици.
Повече информация за проекта можете да получите на следния интернет адрес: http://tvoiatchas.mon.bg/


Първа езикова гимназия е с езиков профил от 1965 г. Тя е наследник на Първа мъжка гимназия, създадена през учебната 1879/1880 г. Стотици наши възпитаници са сред авангарда на българския политически, стопански и духовен елит. Десетки от тях представят достойно града ни и България по всички кътчета на земното кълбо. В училището се приемат ежегодно след положени изпити 234-ма ученици: 5 паралелки с основен профил „Английски език" и 4 паралелки с основен профил „Немски език". Първа езикова гимназия е с водещо значение в региона и е сред най-желаните училища в страната.
Варна се гордее със своята Първа езикова гимназия.

*****

От 2009 г. Първа езикова гимназия е изпитен център на Edexcel - най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания за придобиване на международен сертификат за владеене на английски език Pearson Test of English - General/Pearson Test of English - Young Learners. Първа езикова гимназия е единственото средно училище в областта, на което е оказана тази чест. Центърът осигурява регистрация и провеждане на изпитите.

*****

От 1995 г. Първа езикова гимназия е четвъртият в страната немски езиков център. Всички участници в проекта DSD през изминали години блестящо защитиха правото на немска езикова диплома.

*****

В Първа езикова гимназия е създаден спортен клуб „Първа”, в който се развиват следните спортове: футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, плуване, тенис на маса и шах.

*****

Първа езикова гимназия търси спомоществуватели за финансово подпомагане на училището и подобряване на материалната база.


АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Седмично разписание за 2. учебен срок: 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас |12. клас | учители


За униформите

Фирма "БОНИТА СТИЛ" ЕООД изработва униформите на Първа езикова гимназия. Можете да закупите облеклата от фирмения магазин на ул. "Македония" №72 - "МАГАЗИН ЗА ДЕТЕТО".

Работно време:
понеделник - петък: 10:00 - 18:00 часа
събота: 10:00 - 14:00 часа

Лице за контакт:
Радка Стефанова
тел.: 0896 690636; 0882 037267


Правилник на Първа езикова гимназия
(приет на заседание на Педагогическия съвет на Първа езикова гимназия - Варна - Протокол №1/8.09.2016 г и актуализиран  с решение на ПС с протокол № 4/2.ХІІ. 2016 г..)

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети в детските градини и училищата - Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Класни ръководители | Класни стаи | График ваканции | Родителски срещи

График на консултациите с ученици и втори час на класа

График класни и контролни работи: 8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас |12. клас

График на изпитите за самостоятелна форма на обучение - 10 клас

Спортен календар

Химн на "Св. св. Кирил и Методий"


 

 

 

     
 

Начало | Новини | Ученици | Учители |Училищно настоятелство | Галерия| Правилник | Контакти
© 2004 - 2017 Първа езикова гимназия - гр. Варна