Иновативно училище

  15.04 – 19.04.2024 г. – Проектна седмица в 9. клас

  За втора поредна година за випуска на деветите класове стартира Проектната седмица с надслов: „От Първа езикова към нашите бъдещи професии“. Точно в 8:20 ч. на 15.04.2024 г. ентусиазираните деветокласници се събраха в Актовата зала, за да бъдат приветствани от директора на гимназията г-н Ангел Митев, да им бъде представен учителският екип и да се постави началото на актуалните иновативни задачи. Екипната работа, с оглед на изучаваните предметни области, ще им помогне да осмислят интердисциплинарните връзки, ще улесни избора им на професия в бъдеще и ще мотивира желанието на възпитаниците на гимназията за професионално израстване.

  Успех и късмет на випуска!

  18.03-22.03.2024г. - Първа – по-зелена, по-красива, по-чиста

  Последното проектно предизвикателство пред учениците от десетите класове е да изработят свои идейни проекти, в които училището, в което през учебната 2023/24 г. завършват първи гимназиален етап, да бъде видяно през очите на настоящето, но и на бъдещето като по-зелено, по-красиво и по-чисто.

  Точно в 8.30 на 18.03.2024 Актовата зала на Първа езикова гимназия беше изпълнена от нетърпеливи десетокласници, очакващи своята последна проектна задача, с която да финализират своето проектно базирано обучение. Директорът на училището г-н Ангел Митев представи екипа от учители, които са изработили проектната задача на тема: „Първа – по-зелена, по-красива, по-чиста“, и пожела на десетокласниците вдъхновение и успешна екипна работа в работата и защитата на последния им гимназиален проект, в който ще използват знанията и уменията, придобити в часовете по различни учебни дисциплини.

  Първа може да бъде по-зелена, по-красива и по-чиста. Никой не се съмнява, че десетокласниците ще го докажат.

  Проектна седмица 2023/2024

  19.02-23.02.2024г. - ЗАПОЧНА ИНОВАТИВНАТА СЕДМИЦА ЗА ОСМОКЛАСНИЦИТЕ НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

  Вдъхновяващ старт на проектното обучение на поредния иновативен випуск даде г-н Ангел Митев, директор на Първа езикова гимназия. Темата, по която осмокласниците ще провокират своята креативност, е : ”Пътят на знанието от миналото към бъдещето”. Разделени на екипи, учениците ще търсят и осмислят междупредметни връзки, ще развиват уменията си да общуват, да се вслушват в мнението на другия, да мислят критично, да се самооценяват и да представят финалния продукт.

  Успех на интердисциплинарните проекти!

  Снимки

  Проектната седмица за випуска на осмокласниците

  От 4 до 7 април 2023 г. се проведе за първи път и Проектната седмица за випуска на осмокласниците от Първа езикова гимназия – макар и в по-кратки срокове, те работиха усърдно и създадоха продукти по проекта "Светът около мен – България на културната карта на Европа". Момичетата и момчетата от випуска показаха умения творчески да интегрират учебния материал от предметите, които изучават, с практиката и с житейската реалност извън училище. Като се превъплътиха в ролите на туристически агенти, презентатори и изпълнители, те се превърнаха в посланици на своята страна пред Европа и света, за да представят по най-атрактивния и завладяващ начин културните, природни и исторически забележителности на България, както и духовните и спортни постижения на децата на България. Водеща идея на проекта беше принадлежността на българския свят с неговите уникални особености към един общоевропейски дом и към един непрекъснато променящ се универсален свят.

  Снимки

  Седмица за работа по проекти в 9. клас

  От 20 до 24 март 2023 г. деветокласниците на Първа езикова гимназия работиха усилено и създадоха продукти по проекта "Моята бизнес идея". Момичетата и момчетата от випуска показаха умения да свържат творчески наученото в учебните часове с възможностите за прагматичното им прилагане в реалния живот. Влизайки в ролята смели изследователи, откриватели и анализатори, екипите от ученици защитиха своите визионерски бизнес планове в полза на човека, обществото и природата. Водещи акценти в представените идеи бяха опазването на чистотата на планетата като единствен дом на човечеството, здравословният начин на живот, възобновяемите източници на енергия и производство на продукти от екологично чисти материали.

  Снимки

  "Моята бизнес идея" – поредното предизвикателство за деветокласниците от иновативния випуск на Първа езикова гимназия

  В ранното утро на 20 март актовата зала на гимназията бе изпълнена с ентусиазирани деветокласници и учители, които дадоха началото на проектната седмица за уч. 2022/2023 г. За втора поредна година учениците ще покажат своята креативност, умение за работа в екип и увереност, че могат да пресътворят наученото в учебните часове, като го свържат с представите си за реалния живот. Учениците ще представят и защитят своите идеи за успешни бизнес решения в полза на човека, природата и обществото в края на седмицата.

  Снимки

  "Иновации в действие" в Първа езикова гимназия

  От 08.06. до 10.06.2022 г. Първа езикова гимназия беше домакин на дейности по Националната програма „Иновации в действие“ – „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“. Гостуваха преподаватели и ученици от Езикова гимназия „Иван Вазов“ – Смолян, от Езикова гимназия „Гео Милев“ – Добрич и от СУ „Николай Катранов“ – Свищов. Чрез интересни задачи, свързани с умения за комуникативност, креативност и инициативност, ученици от осмите класове бяха разпределени в екипи, като към тях се присъединиха и съучениците им от другите училища. Гостите присъстваха на артистичното представяне на 8. а клас в седмицата на английския език, на тържественото връчване на наградите от Националния конкурс за създаване на авторски текстове на английски и немски език „Този безкраен свят“. Проектът, в който участваха учениците – интерактивна игра „Градски детективи“, предизвика въодушевление и ентусиазъм. Крайните продукти, които бяха представени, показаха не само уменията на учениците за екипна работа и отговорността им при изпълнение на задачите, но и артистичността и оригиналните идеи на участниците. Гостите бяха щедри на похвали за работата на преподавателите и учениците от Първа езикова гимназия и заявиха своето желание за споделяне на добрия опит и в бъдеще.

  Преподаватели и ученици от Първа гостуваха на eзикова гимназия „Иван Вазов“- Смолян за обмен на добри практики

  Преподаватели и ученици от Първа езикова гимназия се включиха в дейности по Националната програма „Иновации в действие“ в гр. Смолян. В края на месец април те гостуваха на Езикова гимназия „Иван Вазов“ за обмен на добри практики при прилагане на иновативни методи в учебния процес. С усърдие и всеотдаен труд домакините бяха подготвили открити уроци по комуникация и театър на испански език, по физика и астрономия и немски език. Учениците на Първа непринудено се включиха в сформираните отбори, изявявайки способността си за бърза адаптация при работа в екип. Представителите на Първа езикова гимназия съпреживяха и вълненията на младите артисти от смолянската гимназия при представяне на драматизацията „Театърът на Айнщайн“. Емоционално и обогатяващо астрономическите познания бе и посещението на Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Тридневният обмен бе изпълнен с ползотворни разговори между колеги по проблемите на иновативните училища, а осмокласниците си тръгнаха развълнувани от създадените нови приятелства.

  11 - 15 април 2022 г. - ПЪРВА СЕДМИЦА НА ПРОЕКТИТЕ - ВДЪХНОВЯВАЩО НАЧАЛО ЗА НОВИЯ ИНОВАТИВЕН ВИПУСК НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

  Наситена с творчество и незабравими емоции беше първата проектна седмица на поредния иновативен випуск на Първа езикова гимназия. 45 екипа, обхващащи 234 осмокласници, се изправиха в първия ден пред нестандартно математическо предизвикателство. Неговото преодоляване им осигури достъп до изработената от учителския екип проектна задача по темата „Светът около мен – моят град”, която изискваше да приложат в реална среда знанията си по всички изучавани през годината учебни предмети.
  В процеса на работа от учениците се очакваше да подходят задълбочено и критично при обработката на информация, да търсят и осмислят връзките между отделните предмети, да работят в екип, да подходят творчески, за да създадат оригинален продукт, чрез който атрактивно да представят информацията, своите разсъждения и изводи.
  В деня на представянето на готовите проекти екипите демонстрираха оригинални решения, артистичност, умения за презентиране на български и на чужд език, които впечатлиха присъстващите учители, съученици и гости.
  Гордеем се с постигнатите от учениците резултати и благодарим на учителите от екипа за всеотдайността, с която работиха за успешното реализиране на първия интердисциплинарен проект с новия иновативен випуск.

  Февруари 2021 г.

  "Оригинални, разнообразни и емоционални бяха представянията на екипите в последната проектна седмица за випуск 2021 – първите иновативни класове на Първа езикова гимназия. С особена гордост и удовлетворение отбелязахме израстването на учениците от този випуск и станахме свидетели на резултата от разгръщането на уменията им през изминалите четири години. Темата „От Първа към света и обратно” ги насърчи да направят своя равносметка за натрупаните знания и придобитите умения, за ролята на иновативните проекти в развитието им като личности, подтикна ги да търсят срещи в голямата общност от бивши възпитаници на гимназията и да зададат въпросите, които ги вълнуват, даде им възможност да споделят своите планове и мечти за бъдещето и за своята роля в обществото. Предоставената на екипите свобода за интерпретиране на темата и избор на форма на представяне на идеите доведоха до впечатляващо творческо многообразие, силен емоционален заряд и естествен интерес. Усещането за екипност и съпричастност присъстваше през цялото време, независимо от необичайната обстановка на онлайн презентиране, а сред зрителите бяха съученици, учители, родители и бивши възпитаници. Поздравления за запомнящото се представяне на екипите! Поздравления и огромна благодарност към учителите от екипа, които в продължение на четири години планираха, разработиха и реализираха дейностите от иновативното обучение, като вложиха много творчество и всеотдайност в работата с иновативните класове на Първа езикова и успяха да изградят у учениците от випуск 2021 умения, безценни за тяхната бъдеща реализация."

  Ангел Митев

  Ноември 2019 г.

  Оригинални идеи, творчество, задълбоченост и аналитичност, реализиране на междупредметни връзки, екипност, отстояване на позиция, завладяваща артистичност и презентационни умения на български, английски и немски език – на това станахме свидетели по време на поредната проектна седмица от иновативното обучение в Първа езикова гимназия от 18. – 22.11.2019 г. 45 екипа (общо 230 ученици) разработваха проекти по темите България – пространство и време, Миграция и Катализатори – спаси света и спести пари. Дните бяха наситени с търсене и анализ на информация от различни научни области, с осмисляне на междупредметни връзки, с обсъждане на най-подходящата комбинация от медии за представяне на готовия проект. Възможност за обмяна на идеи за учителите и учениците от Първа езикова представляваше и посещението на партньорски училища по проект Иновации в действие. Представители на гимназията споделиха опит и добри практики с колеги и ученици от Английската гимназия „Гео Милев“, гр. Бургас и от Профилираната гимназия с изучаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“, гр. Разград. В последния ден от проектната седмица екипите представиха по атрактивен начин изработени проекти с отлично качество и заслужено получиха аплодисменти от съученици, гости от други класове и от учителския екип. Поздравления за ученическите екипи за качеството и запомнящото се представяне на разработените проекти. Поздравления и за екипите от учители ментори за творческата работа по планиране и реализиране на поредната проектна седмица от иновативното обучение.

  Ноември 2018 г.

  Успешно и вълнуващо завърши проектната седмица на иновативните паралелки от 10. клас в Първа езикова гимназия. От 12 до 16 ноември 240 ученици, организирани в екипи, работиха по избрана от тях проектна задача, която представиха пред екип от учители ментори, пред съученици и ученици от другите класове. Разработките включваха задълбочени проучвания, интересни заключения и богато разнообразие от творчески форми на представяне – телевизионни образователни програми и игри, филми, драматизации и мултимедийни презентации. Под ръководството на учителите учениците показаха оригиналност, творчество и умения за критично мислене и за работа в екип.

  Март 2019 г.

  Втората проектна седмица за учебната 2018/2019 година предостави на над 200 ученици от иновативните паралелки от десети клас нови предизвикателства, като първото беше да сформират и организират сами екипите, с които ще работят. Участниците разработиха и представиха успешно своите проекти по темите: SOS! Вирус на борда!; Една седмица без слънчева светлина; Да оцелееш без ток. Поставените задачи изискваха задълбочено проучване на проблеми от областта на биологията и физиката, както и практически умения по математика и информатика. Задължителното прилагане на чуждите езици придаде допълнителна сложност на проектната задача, като предостави чудесна възможност на десетокласниците да приложат лингвистичните си познания. В последния ден от проектната седмица ученици и учители станаха свидетели на атрактивното представяне на оригиналните идеи, което се отличаваше със задълбоченост, иновативност, оригиналност, екипност и с усъвършенствани презентационни умения.