Родителски срещи

Уважаеми родители,

Родителските срещи ще се проведат в класните стаи на съответните класове при следния график:
На 07.11. 2023 г. от 18:30 ч. - VIII и IX клас.
На 08.11. 2023 г. от 18:30 ч. - X, XI и XII клас.
Разпределение на класовете по стаи

От 19:00 ч. и в двата дни - среща с преподавателите при следния график:
Разпределение на преподавателите по стаи

Уважаеми родители,

На 05.09.2023г. от 18:30ч. ще се проведе родителска среща за новоприетите ученици в осми клас. Разпределението на учениците по паралелки ще бъде публикувано на сайта на гимназията на 01.09.2023г.

За 8.В клас родителската среща ще се проведе на 11.09.2023г. от 18:30 поради ангажираност на учителя.

Разпределението по стаи е както следва: 8.А -101; 8.Б -102; 8.В-103; 8.Г-104; 8.Д-105; 8.Е-106; 8.Ж-107; 8.З-112; 8.И-113; .