Проект "УСПЕХ"

Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Read more

Проект "Твоят час"

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Read more

Проект „Образование за утрешния ден“

През месец март поради обявеното извънредно положение в страната клубовете продължиха своята работа в онлайн среда и включените ученици успешно завършиха планираните занятия.

Read more

Учебна 2022-2023г.

Лятна академия - обучение чрез преживяване, забавление и творчество 2022 г.

Проектът «Лятна екоакадемия» бе осъществен благодарение на Община Варна по дейност «Младежки проекти 2022» от Училищно настоятелство при Първа езикова гимназия - гр. Варна. Участие в него взеха ученици от школа «История». Дейностите бяха насочени към опознаване и опазване на околната среда, участие в мероприятия, представящи предимствата на природосъобразния начин на живот.

Акцент в проектната работа бе пътуващият семинар в Стара планина, в местността «Карандила». Наситената програма обхващаше опознавателни разходки и планински походи, по време на които се събираха различни растения и билки, подготвяха се хербарии и се изсушаваха лековити билки за зимните месеци. Интересни и предизвикващи оживени дискусии бяха и проведените лектории: «Богатството на билковата флора на България», «Природата – вдъхновител и лечител». С желание и творчески ентусиазъм бе подготвен и представен филм: «Хроника на пътуващия летен екосеминар».

Незабравими бяха посещенията на старите български селища Котел и Жеравна, пазители на историята и на изконните български традиции от времето на Възраждането.

Едно от най-ярките събития от проекта бе «Работилница за билкови чайове и подправки», проведено в Музей за нова история на Варна, където участниците представиха хербарии от събраните растения, приготвиха и опитаха ароматни чайове от старопланински билки и се насладиха на здравословни сладки, приготвени от самите тях.

Продължи и започнатото през 2019 г. и 2020 г. облагородяване с цветя и билки на пространствата около ДЦ «Слънчевата къща», както и контактите с нейните обитатели. Обогатиха се и дворните лехи на Първа езикова гимназия, засяха се нови растения, разшири се зеленото пространство.

Обученията и практическите дейности по проектната програма дадоха възможност на учениците да се включат активно в организираните инициативи, да осмислят необходимостта да се живее в хармония с околната среда, да се полагат усилия за опазване на прекрасната природа на България.

Проектът не само осмисли по най-пълноценен начин свободното време на участниците в него, но и създаде общност, топли спомени и роди нови творчески идеи за бъдещи дейности.

Проектът се осъществява със съдействието на Община Варна, Дирекция «Образование и младежки дейности»

Снимки от Зелена екоакадемия 2022 г.

Брошура

Клип


Учебна 2021-2022г.

Проект „Зелена лятна академия“

Приключи проектът „Зелена лятна академия“– обучение чрез преживяване, забавление и творчество с ръководител г-жа Нела Димова и осъществен със съдействието на Община Варна, Дирекция „Младежки дейности“. Проектът реализира идеите за опазване на околната среда, опознаване на растителни цветни видове и билки, даване на основни познания за здравословен и активен начин на живот. Инициативите от проекта имаха амбицията да провокират интереса на учениците от Школа „История“ при Първа езикова гимназия да се запознаят с отделни растителни видове в България в района на Стара планина и тяхното запазване. Работата по проекта „Зелена лятна академия” 2021 г. продължи четири месеца, в които участниците се запознаха с предимствата на природосъобразния начин на живот и изучаваха практики за опазването на околната среда. В рамките на организирания пътуващ семинар се организираха опознавателни походи за събиране на различни лековити растения, подготвиха се екземпляри за тяхното хербаризиране и изсушаване за по-късна употреба. Местността „Узана“ бе избрана от организаторите и участниците в проекта, защото е най-голямата билна поляна в Стара планина, позволяваща да се наблюдава и изучава биоразнообразието в различни типове екосистеми заедно с видове животни, растения и гъби. Тематичните вечери „Край лагерния огън“ оставиха трайни спомени и знания по темата: «Растенията – храна и лекарство». Запознавайки се с добрите практики за здравословно хранене и билколечение в Соколския и Дряновския манастир, учениците съставиха здравословно меню, което бе представено по време на проектните дейности “Работилница за билкови чайове“ в Музея за история на Варна. Участниците в проекта изработиха билкови торбички за организиране на благотворителен базар за обитателите на „Слънчевата къща“. Тяхна грижа ще продължава да бъде създадената „Зелена градина“ пред Дневния център за хора с увреждания. В двора на Първа езикова гимназия се създаде и експериментална билкова станция „Моята малка билкова градина“.

Зелена лятна академия 2021 г.