Държавни зрелостни изпити

Информация за държавните зрелостни изпити 2023 г.

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Внимание:

Пише се само с черен химикал!!!