Актуална информация

Процедура за за освобождаване на ученик от учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ в Първа езикова гимназия - Варна, утвърдена със заповед РД-08-262 от 18.10.2022г.

Класни ръководители и класни стаи за учебната 2022-2023 година.

Дневен режим за учебната 2022-2023 година

10.klas DSD II класиране

Информация за учебната 2021-2022 година.