Обществен съвет

Правомощия на обществения съвет

Председател на обществения съвет

Нели Вълчева

Членове на обществения съвет

  1. Юлиян Бонев
  2. Деница Корновска
  3. Петя Манолова
  4. Лазар Стоянов
  5. Дияна Йорданова
  6. Антоанета Цветкова

Заповеди

Отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2020-2021 г.