Банкова сметка на Първа езикова гимназия

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ВАРНА
ЦКБ АД ВАРНА
IBAN: BG73CECB97903175286400
BIC: CECBBGSF