Езикови дипломи

Списък на приетите в DSD-групи ученици за учебната 2023-2024 г.

Списък

Немски езикови дипломи DSD B2/C1 – 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

За поредна година Първа езикова гимназия има повод да се гордее с резултатите на своите възпитаници. 46 зрелостници положиха успешно изпита за придобиване на немска езикова диплома DSD II. 41 от тях имат на всички компоненти възможно най- високото ниво за ученик, а петима - на отделни компоненти B2. Немската езикова диплома е доживотна диплома, която дава възможност за следване в чужбина или за кандидатстване за работа. Обучението за придобиване на дипломата се извършва в училище и подготовката започва от десети клас, продължавайки до зимата на дванайсети клас, като учениците работят интензивно за придобиване на умения и развиване на езиковите си познания.

10.klas DSD II класиране

Списък

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ЗА НЕМСКА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА – 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Първа езикова гимназия има основание да се гордее с постигнатите резултати на изпита за Немска езикова диплома (DSD II). Издържали успешно изпита са 100% от явилите се 40 зрелостници, като 34 от тях защитиха най-високото ниво – С1 по Общата европейска езикова рамка, а останалите 6 постигнаха ниво В2. DSDII е стандартизиран изпит, провеждащ се в сертифицирани DSD-училища в цял свят. Придобитият сертификат удостоверява не само езикови познания на ниво В2/С1, но и владеенето на функционално-комуникативни, социални и културни компетентности. Резултатите от този изпит са поредното доказателство, че зрелостниците, завършващи Първа езикова гимназия, са критично мислещи млади хора, които имат качества да се реализират успешно както в родната си страна, така и в чужбина.