Достъп до информация

Защита на лични данни

Лице за контакти за GDPR (General Data Protection Regulation): Невена Христова, 0887 387 730

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация;

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Годишен отчет за работата по ЗДОИ за 2023г.