Ученически съвет

Ученически съвет на Първа езикова гимназия за учебната 2021 /2022 г.

Председатели на ученическия съвет:

Леда Неделчева, 10.а
Ана-Марина Богданова, 11.ж

Секретар на ученическия съвет:

Полина Георгиева, 9.а

Отговорници по випуски:

8 англ. класове - Ева Чешмеджиева, 8.а/Преслав Василев, 8.а

8 немски класове - Цветелина Пенчева, 8.и

9 англ. класове - Анна Мария Пенева, 9.г

9 немски класове - Виктор Попов, 9.д

10 англ. класове - Симона Вълчева, 10.в

10 немски класове - Карина Цветкова, 10.ж

11 англ. класове - Виктория Морфова, 11.в

11 немски класове – Сюзан Ван Каутер, 11.д

12 англ. класове - Росина Димитрова, 12.д

12 немски класове – Мирослав Цветков, 12.з