Психологическа подкрепа

Първа езикова гимназия предлага психологична подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти през учебната 2020/2021 г. от Камена Велева – клиничен и консултативен психолог и психотерапевт.

Индивидуални и групови консултации на ученици, родители и персонал по отношение на трудности в адаптацията към училищната среда, диагностика и подпомагане на обучителни затруднения, медиация при междуличностни и групови конфликти, превенция на девиантно и агресивно поведение, участие в работата на екипи по предоставяне на обща подкрепа за личностното развитие на учениците.

На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19”.


График на консултациите:

Всеки четвъртък: 13:00 – 15:00 ч. в кабинета на педагогическия съветник

Телефон за връзка: 0887578214


Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии: 0882078085 и 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08:30 - 11:30 часа и 12:30 - 16:30 часа.