График на занятията

На основание заповед № РД-07-1392 от 28.05.2021г. на директора на Първа езикова гимназия:

От 31.05.2021г. учебните занятия за всички класове и групите за заниманията по интереси в Първа езикова гимназия да се провеждат присъствено при следния график:

Час

Начало

Край

1

8:00

8:45

2

8:55

9:40

3

9:50

10:35

4

11:00

11:45

5

11:55

12:40

6

12:50

13:35

7

13:45

14:30