Ден на отворените врати

На 26.06. 2021 г. Първа езикова гимназия отвори вратите си за всички, които пожелаха да видят отблизо пъстрия свят на знанието, творчеството и иновациите. Кандидат-гимназистите, техните родители и приятелите на гимназията разгледаха модерната материално-техническа база, информираха се за новите учебни планове и профили, насладиха се на артистичността на осмокласниците, минаха по ученическия еврокоридор, научиха за иновативните проекти на гимназията, присъстваха на историческа викторина, наблюдаваха научни експерименти и презентации.