Mодул „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“

От 2 до 4 юни 2021 г. Първа ЕГ беше домакин по НП „Иновации в действие“. По модула „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ гостуваха групи ученици и учители от АЕГ „Гео Милев“ - гр. Русе и АЕГ „Гео Милев“ - гр. Бургас. На работна среща с учителите от трите гимназии екипът на Първа ЕГ Варна представи натрупания опит през четирите години на проектно-базирано обучение и обсъди предимствата и предизвикателствата, свързани с него.
Учениците от двете гостуващи училища бяха включени в работни екипи заедно с учениците от 9.г клас от училището-домакин, които са включени в пилотния проект Модел „1:1“ през учебната 2020 – 2021 година. Работата на ученическите екипи беше фокусирана върху ползването на метода на проектно-базираното обучение. На екипите беше поставена задача да разработят проекти по следните теми:
1. Влияние на климата върху човешкия организъм
2. Законите на механиката в човешкото тяло
3. Движение на градивни частици, молекули и йони в живата и неживата природа
Темите бяха формулирани от екипа от учители по математика, география и икономика, биология и здравно образование и физика и астрономия на основата на междупредметни връзки. Учениците разработиха своите проекти като използваха метода на проектно-базираното обучение. Зададените теми ги стимулираха да проявят творчество, изследоватилски умения, екипност и да усъвършенстват своите дигитални умения.
В последния ден на мобилността те презентираха на английски език пред преподавателите от трите училища и своите съученици.
Срещата премина изключително успешно и се заяви готовност за продължаване на добрите отношения между трите сродни гимназии в бъдеще.