Моделът 1:1

Първа езикова гимназия стартира учебната 2020/2021 година с пилотна паралелка (9.г клас) по образователен модел 1:1. Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа. Целта му е поставяне на ученика в центъра на учебния процес и промяна на учебната среда, където учителят се превръща в мотиватор и ментор, а учениците се превръщат в дизайнери на учебно съдържание, формирайки важни умения като компетентност в използването на ИТ и боравенето с информация, работа в екип и презентационни умения, креативност, самостоятелност, отговорност и увереност в собствените си способности. От пролетта всеки ученик от 9.г клас разполага с Chromebook – персонално устройство, което му позволява да учи отвсякъде и по всяко време.
През месец май 9.г прекара една проектно-базирана седмица на тема “Енергията в науката” с насоките и помощта на преподавателите по английски език, математика, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия. На 17 май 27 ученици, организирани в 5 екипа, представиха успешно онлайн своите презентации по темата, а именно: Електромобили и бъдещето, Зелена енергия - предимства и недостатъци, Топлинно замърсяване и опазване на околната среда, Съвременни източници на енергия и опазване на околната среда, Фотоволтаици (соларна енергия). Поставените задачи изискваха задълбочено проучване на проблеми от областта на географията, биологията , физиката, както и практически умения по математика. Задължителното прилагане на английския език предостави възможност на деветокласниците да надградят лингвистичните си познания.
Екипите демонстрираха презентационните си умения пред Директора на Първа ЕГ Ангел Митев и съответно своите учители Гергана Герова, Румен Тодоров, Диана Дарелова, Добринка Тодорова и Милена Илиева.