Самостоятелна форма на обучение

График за изпити СФО

График за изпити за 9.клас сесия м. септември на ученици на самостоятелна форма на обучение
Правила за организация на обучение на ученици в неприсъствена - самостоятелна форма на обучение за 2022/2023 учебна година
Изменение на правилата за организация на обучение на ученици в неприсъствена - самостоятелна форма на обучение за 2022/2023 учебна година
Извадка от правилника на Първа езикова гимназия