Успехи по лингвистика

Учениците от Първа езикова гимназия се представиха успешно на Областния кръг на националната олимпиада по лингвистика, като показаха висока езикова култура и отлични знания. За поредна година най-високият постигнат резултат е на ученик от Първа езикова гимназия – Денис Хамди (12. е) с 98 точки.

Националната комисия класира осем ученици за участие в Националния кръг на олимпиадата по лингвистика:

Божидар Томов (11. в)

Вяра Станчева (11. з)

Даниел Александров (12. з)

Денис Хамди (12. е)

Екатерина Осипова (10.в)

Калоян Васев (12.з)

Феодора Димитрова (10. д)

Юлиан Люцканов (11. е).