График на консултациите с ученици и родители IІ срок 2020-2021г.

Приложение към заповед РД- 07 -896/16.02.2021 г.