Училищно настоятелство

Покана за провеждане на общо събрание на „Училищно настоятелство на Първа езикова гимназия”


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Първа езикова гимназия е училище с утвърдени традиции и с постижения, даващи основание на всеки неин възпитаник да се гордее, че е част от 56 годишната и история. Училището на нашите деца с достойнство носи името ПЪРВА, защото успехите на учениците в науката, изкуствата и спорта й отреждат водещо място на областно и национално равнище. Резултатите от матурите са безспорното доказателство, че гимназията ни е сред най-успешните средни училища в страната, а реализацията на завършилите ученици е във всички области на обществения живот в страната и в чужбина. Нашата кауза като родители е да подкрепяме образованието на децата ни и техните успехи.
Според българското законодателство дарението е доброволен акт. Съгласно изх.№9107-157/17.09.2020 г. МОН и вх. № 0200-877/17.09.2020 г. РУО-Варна относно организирането на дейностите за новата 2020–2021 година:“Набирането на средства под формата на дарения трябва да става при спазване на принципа за доброволност и лична воля на дарителя“. В тази връзка се обръщаме към Вас, уважаеми родители с покана да откликнете на предложението на Училищното настоятелство на Първа езикова гимназия, като станете спомоществователи на инициативите, свързани с разнообразната извънкласна дейност на вашите деца.Това дарение е инвестиция в бъдещето им и в реализацията на идеите,които смятаме, че ще подобрят тяхното образование. Нека не забравяме, че голяма част от възрожденския дух на нашата страна носи това дарителство. То е акт на съпричасност към учебната дейност на децата и желание да подпомогнем тяхното израстване, реализация и постигането на мечтите им. Предложението на Настоятелството е да участвате с минимална сума от 20 лева, която да предадете като дарение на представителя на класа в Училищното настоятелството или да я преведете като дарение по банков път. Събраните средства са предназначени за финансово обезпечаване на дейностите, планирани за учебната 2020/2021 година:

Отчетът за придобитите и изразходени средства е подробно описан в сайта на гимназията. Уверени сме, че нашите общи усилия ще допринесат децата ни да се включат активно в планираните от Настоятелството и от училищното ръководство събития, за да съпреживеят духа на традициите на своето училище.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПОМОЩТА !

Училищно настоятелство на Първа езикова гимназия

Правилник


Устав на Сдружение "Училищното настоятелство на Първа езикова гимназия


Отчет за приходите за учебната 2020/2021


Отчет за разходите за учебната 2020/2021


Банкова сметка на УН на Първа езикова гимназия


Предложение за подкрепа от УН на Първа езикова гимназия

Очакваме и други предложения, които можем да подкрепим до края на учебната 2020/ 2021 г., както и предложения за изготвянето на Програмата за дейности и мероприятия за следващата учебна година.

За предложения и контакти: e-mail: firstls.un@abv.bg


Даниела Колева – Инджева – председател на УН
Румяна Златева – преподавател по БЕЛ
Полина Стойнова - педагогически съветник
Родителите  представители в УН от всеки клас