Училищно настоятелство


ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „Училищно настоятелство на Първа езикова гимназия”

ПРОГРАМА ЗА МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ И ПОДКРЕПЕНИ ОТ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ВАРНА

Справка ПРИХОДИ 2022-2023г.

Справка РАЗХОДИ 2022-2023г.

МОЛБА КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ


Уважаеми родители, аз съм Даниела Инджева-председател на училищното настоятелство и днес бих искала да Ви запозная какво точно представлява то. Училищното настоятелство е юридически компетентен и ефективен инструмент за привличане на извънбюджетни финанси и най-работещият начин за материална подкрепа на училищната институция. Основните му функции са да подпомага организирането на образователния процес, дейността на учениците и учителите; да съдейства при спортни и културни събития и екскурзии, олимпиади и езикови изпити; да привлича средства за повишаване на ефективността на образователния процес от 1860 г. досега.

„В трудни времена се раждат силни хора”.

През 1860 г. във Варна се ражда благородната идея за създаване на българско училище. Малцина родолюбиви българи с подкрепата на Българската община и църква организира дарителска дейност за подпомагане на учебното дело. Даряването на средства от родолюбци е въпрос на чест и достойнство, като дарителите са от най-разнообразни социални категории.

Днес няма нужда да строим училища. Съвременните възрожденци трябва да сме ние! С гордост мога да заявя, че през годините Училищното настоятелство подпомага многобройни олимпиади, езикови изпити, учебни проекти и стипендии; финансира или участва във финансирането на разнообразния живот, който кипи в гимназията. Съпричастни с нашата кауза са били много съвременни будители и разбира се, Вие, уважаеми родители. Благотворителността в Първа е традиция. Грандиозни коледни и великденски концерти – истински празник на талантите в гимназията. Благотворителен концерт за набиране на средства за операция на тежкоболен съученик, благотворителен концерт за подпомагане на деца на загинали служители на МВР, стипендии; подпомагане на ученици в неравностойно положение. Ежегодните базари за Коледа и Великден са събития, очаквани от малки и големи – с кулинарни и интелектуални изкушения, отчитащи приходи, с които успяхме да зарадваме и подпомагане много ученици.

Всичко това беше възможно благодарение на даренията от Вас, скъпи родители. В началото на годината всеки клас успяваше да дари определена сума, за което получаваше грамота за дарение. За съжаление тази учебна година, предполагам заради трудната ситуация, постъпленията са минимални, да не кажа – почти никакви. Година без присъствие, концерти и базари.

Да даряваш не означава само да даваш, но и да подкрепяш. Не е ли точно сега времето, в което трябва да се подкрепяме? Предложението на Настоятелството е да участвате със сума според възможностите си, която да предадете като дарение на отговорник на класа, и събраната обща сума да се преведе като дарение по банков път. Дарените от Вас пари за благотворителност ще се използват и за разнообразната извънкласна дейност на вашите деца. Това дарение е инвестиция в бъдещето им и в реализацията на идеите, които смятаме, че ще подобрят тяхното образование.

Благодаря ви за вниманието!

Желая ви здраве, усмивки и сбъднати мечти!Архив


Oтчет на Училищното настоятелство


Покана за провеждане на общо събрание на училищното настоятелство на Първа езикова гимназия


Доброто великденско чудо "Деца помагат на деца" в Първа


КОЛЕДНО ДОБРО - КОЛЕДЕН БАЗАР, 2021


Правилник


Устав на Сдружение "Училищното настоятелство на Първа езикова гимназия


Отчет за приходите за учебната 2020/2021


Отчет за разходите за учебната 2020/2021


Банкова сметка на УН на Първа езикова гимназия


Предложение за подкрепа от УН на Първа езикова гимназия

Очакваме и други предложения, които можем да подкрепим до края на учебната 2020/ 2021 г., както и предложения за изготвянето на Програмата за дейности и мероприятия за следващата учебна година.

За предложения и контакти: e-mail: firstls.un@1eg.eu


Даниела Колева – Инджева – председател на УН
Румяна Златева – преподавател по БЕЛ
Полина Стойнова - педагогически съветник
Родителите  представители в УН от всеки клас