Учебна 2022-2023г.
Резултат от завършилата национална олимпиада по финансова грамотност

Във финалния кръг, който се проведе на 18.03.2023 година в гр. Пловдив, в национална олимпиада по финансова грамотност участваха четирима ученици от Първа езикова гимназия. Участниците бяха изключително добре подготвени и в условията на силна конкуренция се представиха отлично.

Извоювани отличия:
VIII възрастова група (12. клас) - Александър Градев – 12. е клас - I място - златен медал;
VI възрастова група (10. клас) – Александър Иванов – 10 ж клас - II място - сребърен медал;
IV възрастова група (8. клас) – Глория Минкова – 8. в клас – IV място;
V възрастова група (9. клас) – Мария-Магдалина Манолова – 9.д клас - VI място.
С респект към постигнатото от тези прекрасни момичета и момчета!


Учебна 2022-2023г.
Резултати от областен кръг на oлимпиада по лингвистика, проведенa на 10.02.2023 г.

Kласирани на национален кръг: Тук
Резултати 8-12. клас
Резултати 5-7. клас


Учебна 2022-2023г.
Олимпиада по английски език – национален кръг

На 11.03.2023 г от 17:30 ч. в Актовата зала на Първа езикова гимназия ще се състои тържественото откриване на Националния кръг на олимпиадата по английски език.

Олимпиадата ще се проведе на 12.03.2023 г. от 10:00 ч.

Всички участници трябва да се явят в Първа езикова гимназия в 9:30 ч. с документ за самоличност.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2022-2023г.

8.клас| 9.клас| 10.клас| 11.клас| 12.клас
Желаещите могат да разгледат работите си на 6, 7 и 8 март, стая 211.


Резултати от националния кръг на олимпиадата по немски език за учебната 2020-2021г.

На проведената на 09.05.2021 г. Национална олимпиада по немски език взеха участие 7 ученици от Първа езикова гимназия. Повод за гордост са резултатите, които постигнаха. Лауреати в пета група (12. клас) са Йоана Момчилова и Максим Попов. Достойно се представиха Преслава Стоянова и Никол Иванова, съответно на 6 и 14 място. Константин Иванов зае 5 място от всички участници в четвърта група (11. клас), а Нилюфер Чаир – 9 място в същата група. Призовото трето място в трета група (10. клас) зае Едже Рухшен.

Национална ученическа олимпиада в ИУ - Варна, 21 ноември 2020 г. в 10 часа

Имаме удоволствието да поканим учениците от 11 и 12 клас от Първа езикова гимназия на Университетска национална ученическа олимпиада, която ще се проведе на 21 ноември 2020 г. в онлайн формат.

Състезанието преминава през следните етапи:

1)Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират, като попълнят онлайн апликационна форма до 19.11.2020 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php

2) Провеждане на състезанието: 21 ноември 2020 г. в 10 часа., на уеб сайта на състезанието (http://informatics.ue-varna.bg/contest.html) ще има линкове за виртуалните класни стаи за състезанието.

Състезанието включва три секции: Програмиране; Microsoft Excel; Уеб дизайн. Всеки ученик може да участва само в една секция.

Правилата за провеждане на състезанието, както и задачи за подготовка ще намерите на уеб сайта на катедра „Информатика“: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

На всички, които са получили резултат, равен или по-голям от 50% от максималния брой точки,  резултатът се признава като оценка за кандидатстване в прием ОКС „бакалавър“ в ИУ – Варна. Резултатът се преобразува в оценка за кандидатстване в ИУ – Варна както следва:

при резултат от 50% до 59% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,00);

при резултат от 60% до 69% от максималния брой точки – оценка Много добър (5,25);

при резултат от 70% до 79% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,50);

при резултат от 80% до 89% от максималния брой точки – оценка Отличен (5,75);

при резултат от 90% до 100% от максималния брой точки – оценка Отличен (6,00).