ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ
за тестване на ученици за Kовид 19


Декларация за ученици над 14 години
Декларация за ученици под 14 години

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ


УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И ТРУДА В ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСОКИТЕ ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 1. Задължения на ученика:
  1. Спазва общите здравни мерки.
  2. Носи защитна маска за лице задължително в общите закрити части на учебната сграда - учебни стаи, преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека;
  3. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:
  4. - В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
   - За ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;
   - В часовете по физическо възпитание и спорт, провеждани на открито;
   - В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.
  5. Маските се осигуряват от учениците/техните родители. Препоръчително е защитните маски за лице да са хирургически или поне от 3 слоя.
  6. Задължително е спазването на висока лична хигиена, включваща редовно миене на ръцете с течен сапун и с топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
  7. Използва се правилно дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
  8. Избягват се вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
Прочети повече!