Училищен конкурс за философско есе, фотоесе и киноимпресия на тема "Пътуване - 2021"

УЧИЛИЩЕН КОНКУРС ЗА ФИЛОСОФСКО ЕСЕ, ФОТОЕСЕ И
КИНОИМПРЕСИЯ НА ТЕМА "ПЪТУВАНЕ - 2021"

Условия на конкурса:
Училищният конкурс е отворен за ученици от всички класове и се провежда в две категории:
– 8. и 9. клас;
– 10., 11. и 12. клас.
Обем на есето – минимум 2, максимум 5 стандартни печатни страници, написани във формат Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта.

Критерии за оценяване:
– Есетата ще бъдат оценявани въз основа на съдържание, езикова култура и визуален стил;
– Творбите ще бъдат проверявани за плагиатство и при установяване на такова – декласирани от конкурса;
– Изграждане на визуален език на киноимпресията в съзвучие с философската тема;
– Формат на киноимпресията от 2 до 4 минути;
– Фотоесето трябва да бъде изработено в Power Point (до 12 слайда) с музикално оформление на презентацията.

Срок за предаване работите на участниците: от 23.09.2021 г. до 05.11.2021 г. включително.

Награждаване: 18.11.2021 г. – Световният ден на философията