Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия

Във връзка с НП "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия", Първа езикова гимназия обявява следните конкурси:

  1. "ПО ПЪТЯ НА 8-МИ ПРИМОРСКИ ПОЛК" - изработка на презентация или видеофилм.
  2. "ПОДВИГЪТ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ПРЕЗ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" - изработка на презентация или видеофилм.
Обем на презентацията - до 20 слайда.
Продължителност на видеофилма: до 20 минути.
Срок за предаване на готовите продукти: 21.04.2022 г. на следния адрес: konkurs.bulgarskaarmia@1eg.eu