Отлично представяне на националната олимпиада по история

Симеон Деян Симов от 12.г е лауреат на националната олимпиада по история и цивилизация. С отлична оценка е и Вяра Станчева от 12.з. Преподавател на двамата ученици в профилираните часове по история е г-жа Нела Димова.