Успехи за младите химици на Първа

Учениците на г-жа Маргарита Димитрова постигнаха успехи в резултат на наученото в часовете по химия и опазване на околната среда. В Националното състезание по учебната дисциплина за 2021 г. взеха участие Константин Иванов, Анна Сариева и Берк Алилов – всички от 11. и клас. Константин Иванов – единствен от единадесетокласниците във Варненска област, беше участник и в Националната олимпиада по химия и ООС, на която получи оценка 5.25. Константин беше един от двамата ученици от 11. клас в цяла България.