Резултати от изпита за Немска езикова диплома за уч. 2021/2022 г.

Първа езикова гимназия има основание за поредна година да се гордее с постигнатите резултати на изпита за Немска езикова диплома (DSD II). Издържали успешно изпита са 100% от явилите се 48 зрелостници, като 44 от тях защитиха най-високото ниво С1 по Общата европейска езикова рамка, а останалите 4 постигнаха ниво В2/С1. DSDII е стандартизиран изпит, провеждащ се в сертифицирани DSD-училища в цял свят. Придобитият сертификат удостоверява не само езикови познания на ниво В2/С1, но и владеенето на функционално-комуникативни, социални и културни компетентности. Резултатите от този изпит са поредното доказателство, че зрелостниците, завършващи Първа езикова гимназия, са конкурентоспособни както в родната си страна, така и в чужбина.