Деветокласници на Първа езикова гимназия с висока оценка от учените в ЦЕРН

От 2 до 5 юни Варна бе домакин на 50-та юбилейна национална конференция по физика. В последния ден бяха връчени сертификатите на участниците в Международния майсторски клас ЦЕРН 2022-а. На младите физици в Класа бяха предоставени за обработване експериментални резултати от детектора CMS на Големия адронен колайдер в Церн. Учениците сами направиха оценка на данните от експеримента, а работата им беше високо оценена от учените от ЦЕРН. В Майсторския клас участваха 17 деветокласници от Първа езикова гимназия. Сертификатите бяха връчени от Председателя на Съюза на физиците в България чл.-кор. проф. д.фз.н. Александър Драйшу.