Благодарност от Европейския младежки парламент за Албена от 12.з

Албена Железова от 12.з взе участие като делегат в първата дигитална сесия на Европейския младежки парламент. В сесията участваха 66 български и 18 чуждестранни делегати от 10 европейски държави. По време на събитието участниците бяха разделени на различни комитети, като всеки един от тях имаше задача да направи предложение за справяне с важни политически, икономически и социални проблеми. В последния ден от сесията всеки един комитет защити предложението си по време на дебат.
Албена Железова от клуб „Европа“ при Първа езикова гимназия получи благодарност за активното си участие.