Първо място за Александър Градев в Националното състезание по икономикс

Александър Градев от 11.е клас е класиран на първо място за написване на доклад на тема: „Икономиката на България през 21. век – проблеми, рискове и перспективи“ в Националното ученическо състезание по икономикс, организирано от Катедра „Обща теория на икономиката“ към Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – град Свищов.
Наградата бе връчена от ръководителя на катедрата доц. д-р Л. Несторов