ОРЕС от 25 октомври 2021 г.

Уважаеми родители и ученици,
На основание издаденото на 24.10.2021 г. разпореждане на РУО Варна, от 25.10.2021 г. всички паралелки преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Занятията ще се провеждат чрез създадените в Google Classroom виртуални класни стаи по следния график:

Часове по 35 минути
Час Начало Край
1 8:00 8:35
2 8:45 9:20
3 9:30 10:05
4 10:30 11:05
5 11:15 11:50
6 12:00 12:35
7 12:45 13:20
8 13:30 14:05
9 14:15 14:50

Ангел Митев
Директор на Първа езикова гимназия