Tържествено връчване на немските езикови дипломи за 2021-2022 уч. година

На 04.05.2022 г. в актовата зала на Първа езикова гимназия на 48 ученици от 12. DSD клас тържествено бяха връчени немските езикови дипломи на Конференцията на министрите на културата на ФРГ, ниво С1. Събитието беше открито от директора на Първа езикова гимназия г-н Ангел Митев. Официални гости на тържеството бяха г-жа Ирена Радева – началник на РУО Варна, г-жа Радка Тодорова от отдел „Образование“ в община Варна, г-н Веселин Василев – бивш директор на Първа езикова гимназия, г-жа Сибиле Шабанска – консултант по немски език за България, родители, преподаватели и възпитаници на гимназията. Кратка програма беше подготвена от ученици от 11. DSD клас.
Преподаватели на учениците са Полина Стоянова и Катерина Караиванова.