Kонкурс „Европа – Граници и мостове“

Конкурс за есе и кратко видео на тема „Европа - граници и мостове“ , издание 2024 г.

Първа езикова гимназия е училище посланик на Европейския парламент и за десета година организира конкурса „Европа - граници и мостове“ под патронажа на евродепутата Емил Радев - възпитаник на Първа езикова гимназия. Учениците са провокирани да представят своите виждания и чрез съвременните аудиовизуални средства. Инициативата е част от дейностите на Първа езикова гимназия, която от 2018 г. работи по Националната програма - Училище посланик на ЕП, и е посветена на Деня на Европа - 9 май.

В конкурса участват ученици от 8. до 12. клас.


Изисквания за създаване на есе:


Изисквания за създаване на видео :


Краен срок на изпращане на творбите: 15.04.2024г.

Имейл адрес: konkurs_evropa@1eg.eu


Конкурс за есе и кратко видео на тема „Европа - граници и мостове“

Първа езикова гимназия е училище посланик на Европейския парламент и за осма година организира конкурса „Европа - граници и мостове“ под патронажа на евродепутата Емил Радев - възпитаник на Първа езикова гимназия. За трета година учениците са провокирани да представят своите виждания и чрез съвременните аудио-визуални средства. Инициативата е част от дейностите на Първа езикова гимназия, която от 2018 г. работи по Националната програма - Училище посланик на ЕП, и е посветена на Деня на Европа - 9 май.
В конкурса участват ученици от 8. до 12. клас.

Изисквания

Краен срок на изпращане на творбите: 1.05.2023г.
Имейл адрес: konkurs_evropa@1eg.eu


Информация за конкурса, издание 2022 г.

За седма година Първа езикова гимназия организира конкурс за есе и видео на тема „Европа – граници и мостове“, посветен на Деня на Европа . Конкурсът се провежда под патронажа на евродепутата Емил Радев , който е възпитаник на гимназията. Отличените творби бяха избрани измежду 22 есета и 14 кратки видео филма. Първо място в конкурса за есе спечели Румяна Цветкова от 10. ж клас. В същата категория бяха обявени две втори места – на Калина Кирова от 12. и и Емануела Димитрова от 11. б, на трето място бе класирана Василена Вълчинова. Присъдени бяха и две поощрителни награди – на Мария Митева от 11.б и Иван Иванов от 9.г клас.
Голямата награда получи Никола Стамов от 10.г клас. Второ място зае екип от 11. з клас – Пламена Желязкова и Мартин Стоилов, на трето място се класира екип от 11. е клас – Александър Градев и Теодор Христов.Първа езикова гимназия е училище посланик на Европейския парламент и за седма година провежда конкурса под патронажа на евродепутата Емил Радев – възпитаник на Първа езикова гимназия. За втора година учениците са провокирани да представят своите виждания и чрез съвременните аудиовизуални средства. Инициативата е част от дейностите на Първа езикова гимназия, която от 2018 г. работи по Националната програма "Училище посланик на ЕП" и е посветена на Деня на Европа – 9 май.
В конкурса могат да участват ученици от 8. до 12. клас

Изисквания за създаване на есе:

Изисквания за създаване на видео :

Краен срок на изпращане на творбите: 4.05.2022 г.

Имейл адрес: konkurs_evropa@1eg.eu


2021 година


За шеста поредна година Първа езикова гимназия организира конкурс за написване на есе, а тази година за пръв път организира и създаване на кратко видео на тема "Европа - граници и мостове".
Г-н Ангел Митев - директор на гимназията, откри церемонията по награждаването в Актовата зала. Победителите в конкурса бяха наградени от евродепутата Емил Радев, който е възпитаник на гимназията и подкрепя през годините инициативите, които се организират в училището. Отличените творби бяха избрани измежду 26 есета и 13 кратки филма.
Първо място в конкурса за есе спечели Симеон Симов от 11.г клас. В същата категория бяха присъдени две награди за второ място - на Лидия Павлова от 12.д и Мартин Дойнов от 12.а. Третото място е за Албена Железова от 12.з клас. Първа награда за видео спечели екипът от 12.д (Димана Желязкова, Франсис Исмаил, Симона Тодорова, Виктор Великов и Ивелин Железчев) . На второ място е класиран екипът от 12.а ( Мирена Димитрова, Мартин Дойнов, Боян Петров, Александър Стоев и Калоян Тодоровски). Трето място зае екипът от 12.а (Йоана Димова, Ивет Паунова, Мериам Хаджолян, Моника Тодорова и Самуил Стоянов).
Пожеланията на Емил Радев, под чийто патронаж се провежда конкурсът, към учениците бяха да преодоляват границите по пътя си и да градят мостове за едно по-добро бъдеще в Европа. Евродепутатът каза: "Пред знанието не трябва да има бариери. Образованието всъщност е сред най-важните мостове в живота, по който трябва да преминеш, следвайки мечтите си ". Емил Радев поздрави директора на гимназията г-н Ангел Митев и учителите, които насърчават интереса на младите хора към въпросите, свързани с бъдещето на обединена Европа.
В присъствието на евродепутата символично беше открит преобразеният коридор към новата Актова зала на училището. В пространството, наречено от членовете на клуб "Европа" и младши посланици на Европейския парламент -"Еврокоридор", са подредени информационни табла, представящи държавите в Европейския съюз.
Ръководители на учениците по Програмата за училища посланици на Европейския парламент са г-жа Донета Митева и г-жа Нела Димова.

Информация за конкурса, издание 2021 г.

Конкурс за есе и кратко видео на тема „Европа – граници и мостове“. Първа езикова гимназия е училище посланик на Европейския парламент и за шеста година провежда конкурса под патронажа на евродепутата Емил Радев – възпитаник на Първа езикова гимназия . За първа година учениците са провокирани да представят своите виждания и чрез съвременните аудиовизуални средства.

В конкурса участват ученици от 8. до 12. клас.


Изисквания за създаване на есе:

  • Ясно формулирана авторска теза в съответствие с темата.
  • Целенасочена и задълбочена аргументация.
  • Структурираност на изложението.
  • Стилова и езикова грамотност.
  • Обем до три стандартни печатни страници.

Изисквания за създаване на видео :

  • Времетраене от 10 до 20 минути.

Краен срок на изпращане на творбите: 1.05.2021 г.

Имейл адрес: konkurs_evropa@1eg.eu