ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

УЧИТЕЛИ - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Пламен Панчев; Завършил ВТУ; Постъпил 1982 г.; II ПКС

Маргарит Мерджанов; Завършил ВТУ; Постъпил 1989 г

Виолета Колева; Завършила ВПИ; Постъпила 2002 г.

Румяна Златева; Завършила СУ; Постъпила 1994 г.

Диана Куюджуклиева; Завършила ШУ; Постъпила 2009 г.;

Румен Колев; Завършил ШУ; Постъпил 2005 г.;

Валентина Попова; Завършила ВТУ; Постъпила 2003 г.

Драгомир Чанков; Завършил ШУ; Постъпил 2013 г.; I ПКС

Добринка Станкова; Завършила ВПИ - Шумен; Постъпила 2016 г.; I ПКС

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ангел Митев; Завършил СУ; Постъпил 1990 г.; V ПКС

Донета Митева; Завършила СУ; Постъпила 1997 г.; V ПКС

Екатерина Славова; Завършила ВТУ; Постъпила 2004 г.

Елисавета Стателова; Завършила ВТУ; Постъпила 1989 г.; IV ПКС

Йорданка Трифонова; Завършила ВТУ; Постъпила 1992 г.; II ПКС

Милена Ганчева; Завършила ВТУ; Постъпила 1993 г.

Тинка Антонова; Завършила СУ София; Постъпила 2006 г.

Татяна Караиванова; Завършила ВТУ; Постъпила 2007 г.;  V ПКС

Велина Обретенова; Завършила ВТУ; Постъпила 2011 г.

Даниела Атанасова-Няголова; Завършила ШУ; Постъпила 2012 г.

Теодора Серафимова; Завършила ВТУ; Постъпила 2012 г.

Пресиана Йоргакиева; Завършила ВТУ; Постъпила 2013 г.

Гергана Герова; Завършила Софийски университет; Постъпила 2015 г.; IV ПКС

Сиана Шивачева; Завършила ШУ; Постъпила 2015 г.

Пролетина Ганева; Завършила БСУ; Постъпила 2016 г.

НЕМСКИ ЕЗИК

Росица Стоева; Завършила ШУ; Постъпила 2006 г.

Катерина Караиванова; Завършила ВТУ; Постъпила 2004 г.

Светла Пенчева; Завършила ВТУ; Постъпила 2002 г.

Сияна Атанасова; Завършила СУ; Постъпила 1993 г.; II ПКС

Павлина Стоянова; Завършила ВТУ; Постъпила 2009 г.

Полина Стоянова; Завършила ВТУ; Постъпила 2009 г.

Мартина Тодорова; Завършила ВТУ; Постъпила 2010 г.

/замества Петя Желязкова, Завършила СУ; Постъпила 2017 г./

Станимира Мирчева; Завършила Лайбниц Университет Хановер; Постъпила 2010 г.

Ивалина Петрова; Завършила ШУ; Постъпила 2011 г.

Радка Христова, Завършила ВТУ; Постъпила 2013 г.; V ПКС

Теодора Жекова; Завършила ПУ; Постъпила 2014 г.

Галина Георгиева; Завършила Пловдивски университет; Постъпила 2015 г.

Румяна Такова; Завършила ВТУ; Постъпила 2017 г.; IV ПКС

Благовеста Гинчева; Завършила ВТУ; Постъпила 2017 г.

МАТЕМАТИКА

Десислава Атанасова; Завършила ВПИ; Постъпила 1996 г.; IV ПКС

Елена Каракулакова; Завършила СУ София; Постъпила 2002 г.; ПКС II

Виолета Витлянова; Завършила СУ; Постъпила 2009 г.

Елена Ангелова; Завършила ВПИ - Шумен; Постъпила 2016 г,; IV ПКС

Румен Тодоров; Завършил ШУ; Постъпил 2017 г.

Дияна Колева; Завършила ШУ; Постъпила 2017 г.

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Стефан Пейчев - ръководител направление "Информационна и комуникационна техника"; Завършил ШУ; Постъпил 2006 г.; ПКС II

Снежина Желева, Завършила ШУ; Постъпила 2005 г.; ПКС V;

Владимир Атанасов; завършил Русенски университет; Постъпил 2016 г.

Инж. Ирина Филипова, Завършила ТУ; Постъпила 2006 г.; ПКС IV

. Инж. Петя Антонова; Завършила ТУ - Варна; Постъпила 2010 г.; II ПКС

Анелия Георгиева; Завършила ИУ; Постъпила 2012 г.

/Замества: инж. Гергана Христова, Завършила ТУ- Варна; Постъпила 2016 г./

Елена Топачарова; Завършила ТУ - Варна; Постъпила 2016 г.

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

Мария Симеонова; Завършила ВТУ; Постъпила 1993 г.

Стойко Няголов; Завършил ВТУ; Постъпил 2004 г.

Татяна Лефтерова; Завършила СУ ; Постъпила 2011 г.;

Нела Димова; Завършила ВТУ; Постъпила 2014 г.; I ПКС

Диана Дарелова; Завършила ЮЗУ Благоевград; Постъпила 2015 г.

Марина Андонова; Завършила ВТУ; Постъпила 2017 г.; IV ПКС

БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ФИЗИКА

Илияна Коларова; Завършила ШУ; Постъпила 1995 г.; IV ПКС

Антоанета Георгиева; Завършила ВПИ; Постъпила 2001 г.; III ПКС

Маргарита Димитрова; Завършила БУ ; Постъпила 1998 г.; II ПКС

Евелина Геловска; Завършила ВПИ; Постъпила 2002 г.; I ПКС

Добринка Тодорова; Завършила ВПИ - Шумен; Постъпила 2016 г.

Милена Илиева; Завършила ШУ; Постъпила 1998 г.; II ПКС 

Милена Боева; Завършила ШУ; Постъпила 2010 г.; II ПКС;

Борис Гочев; Завършил ПУ; Постъпил 2013 г.

ФИЛОСОФИЯ

Асен Устапанов; Завършил СУ; Постъпил 1995 г.

Петя Андонова; Завършила ТУ-Варна; Постъпила 2006 г.

Галина Георгиева; Завършила ВТУ; Постъпила 2011 г.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И МУЗИКА

Снежина Станчева-Желева; Завършила ВТУ; Постъпила 1995 г.; I ПКС

Станимир Диков; Завършил АМТИИ - Пловдив; Постъпил 2010 г.; IVПКС

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Катя Алипиева; Зaвършила НСА; Постъпила 1998 г.; II ПКС

Цецко Цеков; Зaвършил Киевски национален университет; Постъпил 2005 г.

Дочко Думанов; Зaвършил НСА; Постъпил 2007 г.; II ПКС

Методи Миланов; Зaвършил НСА; Постъпил 2014 г.

Диана Филипова; Завършила ШУ, Постъпила 2015 г.

Маргарита Гечева; Завършила ВТУ; Постъпила 2017 г.; IV ПКС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Полина Стойнова; Завършила СУ; Постъпила 1996г.

 

 


Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | За контакти
© 2004 - 2013 Първа езикова гимназия - гр. Варна