ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

СТИПЕНДИИ

 

ПРОТОКОЛ

Днес – 24.10.2018 г., комисията, определена  със заповед РД-07-57 от 25.09.2018 г., разгледа постъпилите заявления за отпускане на стипендии за първия учебен срок на учебната 2018/2019 година на базата на изготвените вътрешни правила за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и на осигурените целеви парични средства за календарната 2018 г. и РЕШИ:

Да се отпуснат месечни стипендии както следва:

1.За постигнати образователни резултати:

  • Годишен успех от учебната 2017/2018 г. отличен от 5,50 до 5,74 – месечна стипендия в размер на 30 лв.

  • Годишен успех от учебната 2017/2018 г. отличен от 5,75 до 5,99 – месечна стипендия в размер на 40 лв.

  • Годишен успех от учебната 2017/2018 г. отличен от 6,00 – месечна стипендия в размер на 45 лв

2. За подпомагане на достъпа до образование и за предотвратяване на отпадането  - месечна стипендия в размер на 30 лв.

3. На ученици без родители - месечна стипендия в размер на 30 лв.

 

 

 

 

 

 

 

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | За контакти
© 2004 - 2014 Първа езикова гимназия - гр. Варна