ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 
Правилник и Устав на Сдружение "Училищното настоятелство на Първа езикова гимназия"

Отчет за приходите за учебната 2017/2018 Отчет за разходите за учебната 2017/2018
  Отчет за разходите за учебната 2017/2018 по обединения

Банкова сметка на УН на Първа езикова гимназия Предложение за подкрепа от УН на Първа езикова гимназия

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Първа езикова гимназия е училище с утвърдени традиции и с постижения, даващи основание  на  всеки неин възпитаник да се гордее, че е част от десетилетната й история. Училището на нашите деца с достойнство носи името ПЪРВА, защото успехите на учениците в науката, изкуствата и спорта й отреждат водещо място на областно и национално равнище. Резултатите от матурите са безспорното доказателство, че  гимназията ни е сред десетте най-успешни средни училища в страната, а реализацията на завършилите ученици е във всички области на обществения живот в страната и в чужбина.
Обръщаме се към Вас, уважаеми родители, с покана да откликнете на предложението на Училищното настоятелство на Първа езикова гимназия, като станете спомоществователи на инициативите, свързани с разнообразната извънкласна дейност на нашите деца. Решението на Управителния съвет и на членовете на Настоятелството е да участваме със сумата от 20 лева / при желание може и с по-голяма сума /, която да предадете на представителя на класа в Училищното настоятелството или да я преведете по банков път. Банковата сметка на Училищното настоятелството е изписана на сайта на Първа езикова гимназия.
Събраните средства са предназначени за финансово обезпечаване на дейностите, планирани за учебната 2018/2019 година:

  • Стипендия „Николай Иванов“,
  • Коледен благотворителен базар,
  • Коледен благотворителен концерт,
  • Ден на отворените врати,
  • Великденски благотворителен базар,
  • Концерт на Първа езикова гимназия,
  • Изпращане на випуск 2019,
  • Подкрепа на изявени ученици при участия в конкурси, състезания , дебати или семинари,  
  • за копирни услуги, свързани с учебната дейност.
Уверени сме, че нашите общи усилия ще допринесат децата ни да се включат активно в планираните от Настоятелството и от училищното ръководство събития, за да съпреживеят духа на традициите на своето училище.
БЛАГОДАРИМ  ВИ  ЗА  ПОМОЩТА!

УС на Училищно настоятелство на Първа езикова гимназия


ЗА МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ И ПОДКРЕПЕНИ ОТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ВАРНА

No.

Мероприятие

Дата на провеждане,час

Място

Отговорник

1.

Осигуряване на материали и услуги за копиране за нуждите на учениците през учебната 2018-2019г.

текущо

Методически обединения на
Първа ЕГ

Ръководители на
Методически обединения
УН

2.

Коледен благотворителен базар
и
Коледен концерт

Декември
2018

Първа ЕГ,
фоайе 2 етаж

Полина Стойнова
Ученически съвет
УН-родители

3.

Ден на отворените врати

Май
2019

Първа ЕГ

Екип от преподаватели,
Ученици,
Родители

4.

Великденски благотворителен базар

април
2019

Първа ЕГ,
фоайе 2 етаж

Полина Стойнова
Ученически съвет
УН

 5.

Връчване на дипломи и церемония по изпращане на 12 клас

 

Май 2019

 

Външна зала

Ръководство на гимназията,
Комисия от учители,
Ученически съвет,
Училищно настоятелство

6.

Празник на Първа ЕГ

май
2019

Външна зала

Ръководство на гимназията,
Комисия от учители,
Ученически съвет,
Училищно настоятелство

7.

Публикуване в сайта на гимназията на документите и решенията на УН – Устав, Правилник, Програма, Отчет за предходната учебната година

текущо

Сайта
на
Първа ЕГ

Информационно обслужване на гимназията

Очакваме и други предложения, които можем да подкрепим до края на учебната 2018/ 2019г., както и предложения за изготвянето на Програмата за дейности и мероприятия за следващата учебна година.

За предложения и контакти:e-mail: firstls.un@abv.bg

Даниела Колева – Инджева – председател на УН
Румяна Златева – преподавател по БЕЛ
Полина Стойнова - педагогически съветник
Родителите  представители в УН от всеки клас

 

 

 

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | Kонтакти
© 2004 - 2019 Първа езикова гимназия - гр. Варна