ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 
 

Правилник и Устав на Сдружение "Училищното настоятелство на Първа езикова гимназия"

Отчет за приходите за учебната 2016/2017 Отчет за разходите за учебната 2016/2017

Банкова сметка на УН на Първа езикова гимназия Предложение за подкрепа от УН на Първа езикова гимназия

ЗА МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ И ПОДКРЕПЕНИ ОТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ВАРНА

No.

Мероприятие

Дата на провеждане,час

Място

Отговорник

1.

Осигуряване на материали и услуги за копиране за нуждите на учениците през учебната 2017-2018г.

текущо

Методически обединения на
Първа ЕГ

Ръководители на
Методически обединения
УН

2.

Коледен благотворителен базар
и Коледен концерт

Декември
2017

Първа ЕГ,
фоайе 2 етаж

Полина Стойнова
Ученически съвет
УН-родители

3.

Ден на отворените врати

Април
2018

Първа ЕГ

Екип от преподаватели,
Ученици,
Родители

4.

Великденски благотворителен базар

април
2018

Първа ЕГ,
фоайе 2 етаж

Полина Стойнова
Ученически съвет
УН

5.

„Да почистим училище”
в подкрепа на националната инициатива „Да почистим България”

Април, май
2018

Класни стаи, коридори и фоайета
Двор и спортни площадки

Помощник-директор и класни ръководители, домакин, Ученически съвет

6.

Връчване на дипломи и церемония по изпращане на 12 клас

 

Май 2018

 

Външна зала

Ръководство на гимназията,
Комисия от учители,
Ученически съвет,
Училищно настоятелство

7.

Празник на Първа ЕГ

май
2018

 

Ръководство на гимназията,
Комисия от учители,
Ученически съвет,
Училищно настоятелство

8.

Публикуване в сайта на гимназията на документите и решенията на УН – Устав, Правилник, Програма, Отчет за предходната учебната година

текущо

Сайта
на
Първа ЕГ

Информационно обслужване на гимназията

9.

Организиране на среща с популярни личности – при всяка възможност допълнително ще бъдете уведомени

текущо

 

Ръководство на гимназията,
Членове на УН, родители

 

 

 

Очакваме и други предложения, които можем да подкрепим до края на учебната 2016/ 2017г., както и предложения за изготвянето на Програмата за дейности и мероприятия за следващата 2017/2018 учебна година.

За предложения и контакти: e-mail: firstls.un@abv.bg

Даниела Колева - Инджева - председател на УН
Румяна Златева – преподавател по БЕЛ
Полина Стойнова - педагогически съветник
Родителите  представители в УН от всеки клас

 

 

 

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | Kонтакти
© 2004 - 2017 Първа езикова гимназия - гр. Варна