ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

 
Правилник и Устав на Сдружение "Училищното настоятелство на Първа езикова гимназия"

Отчет за приходите за учебната 2015/2016 Отчет за разходите за учебната 2015/2016

Банкова сметка на УН на Първа езикова гимназия

Предложение за подкрепа от УН на Първа езикова гимназия

 

ЗА МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ И ПОДКРЕПЕНИ ОТ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ВАРНА

No.

Мероприятие

Дата на провеждане,час

Място

Отговорник

1.

Осигуряване на материали и услуги за копиране за нуждите на учениците през учебната 2016-2017г.

текущо

Методически обединения на
Първа ЕГ

Ръководители на
Методически обединения
УН

2.

Коледен благотворителен базар
и
Коледен концерт

Декември
2016

Първа ЕГ,
фоайе 2 етаж

Полина Стойнова
Ученически съвет
УН-родители

3.

Ден на отворените врати ,
Фестивал на талантите

Април
2017

Първа ЕГ

Екип от преподаватели,
Ученици,
Родители

4.

Великденски благотворителен базар

април
2017

Първа ЕГ,
фоайе 2 етаж

Полина Стойнова
Ученически съвет
УН

5.

„Да почистим училище”
в подкрепа на националната инициатива „Да почистим България”

Април, май
2017

Класни стаи, коридори и фоайета

Двор и спортни площадки

Помощник-директор и класни ръководители, домакин, Ученически съвет

6.

Връчване на дипломи и церемония по изпращане на 12 клас

 

Май 2017

 

Външна зала

Ръководство на гимназията,
Комисия от учители,
Ученически съвет,
Училищно настоятелство

7.

Празник на Първа ЕГ
– тържествен концерт

май
2017

 

Ръководство на гимназията,
Комисия от учители,
Ученически съвет,
Училищно настоятелство

8.

Публикуване в сайта на гимназията на документите и решенията на УН – Устав, Правилник, Програма, Отчет за предходната учебната година

текущо

Сайта
на
Първа ЕГ

Информационно обслужване на гимназията

9.

Организиране на среща с популярни личности – при всяка възможност допълнително ще бъдете уведомени

текущо

 

Ръководство на гимназията,
Членове на УН, родители

Очакваме и други предложения, които можем да подкрепим до края на учебната 2016/ 2017г., както и предложения за изготвянето на Програмата за дейности и мероприятия за следващата 2017/2018 учебна година.

За предложения и контакти: e-mail: firstls.un@abv.bg

Даниела Колева - Инджева - председател на УН
Румяна Златева – преподавател по БЕЛ
Полина Стойнова - педагогически съветник
Родителите  представители в УН от всеки клас

 

 

 

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | Kонтакти
© 2004 - 2016 Първа езикова гимназия - гр. Варна