ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

Профил на купувача

 

 

Вътрешни правила ЗОП


Договор с борсов посредник

Борсов договор


Решение за откриване на обществена поръчка за 2017/2018 г.


Обявление за възложена поръчка


Плащания през 2017 година

21.01.2017 г.

Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

---

16.03.2017 г.

Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване


Плащания през 2016 година

03.02.2016 г.

Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

---

21.11.2016 г.

Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване


Плащания през 2015 година

26.01.2015 г.

Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

---

17.02.2015 г.

Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

---

01.12.2015 г.

Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване


Плащания през 2014 година

24.03.2014 г.

Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

---

03.12.2014 г.

Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяване

---

09.12.2014 г.

Фактура, платежно нареждане, приемо-предавателен протокол, документ за удостоверяванеЗа контакти: firstls@abv.bg

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | Контакти
© 2004 - 2016 Първа езикова гимназия - гр. Варна