ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

Официален сайт на ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, гр.Варна

 

Доставка на техническо оборудване - компютри

 

 

Вътрешни правила ЗОП


ОБЯВЛЕНИЕ

за промяна на датата за отваряне на офертите


ЗАПОВЕД

на директора за откриване и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка


РЕШЕНИЕ

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА


ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПОРЪЧКА


ДОКУМЕНТАЦИЯ

Доставка на техническо оборудване - компютри


ДОКУМЕНТАЦИЯ

Доставка на техническо оборудване - компютри и сервизно обслужване през гаранционния срок


ПРИЛОЖЕНИЯ

за попълване


ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.1

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


ПРИЛОЖЕНИЕ № 13.2

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


Доклад за работата на комисията по чл. 60 от ППЗОП

ДОКЛАД
за работата на комисията по чл. 60 от ППЗОП


Приложения към доклада

Протокол № 1

Протокол № 2


Решение по Обособена позиция 1

Решение по Обособена позиция 2

РЕШЕНИЯ за избор на изпълнител


Договор по Обособена позиция 1

Договор по Обособена позиция 2

Обявление за възлагане

Edexcel

toefl

 
15 септември
BUILDING
OLD BUILDING 3
OLD BUILDING 2
OLD BUILDING 1
 

Връзки

Начало | Новини | Ученици | Учители | Училищно настоятелство | Галерия | Правилник | Контакти
© 2004 - 2016 Първа езикова гимназия - гр. Варна